Застраховане на деца, посотянно живеещи в Австрия

За здравната застраховка на децата си не бива да се тревожите. Децата са застраховани към родителите. Ето и правилата за застраховане:

В основни линии децата са застраховани до 18 годишна възраст. Ако ходят на училище, трябва да се представи пред здравноосигурителната каса служебна бележка от училището. Ако вашето дете не е започнало работа веднага след завършване на образованието си, това също не е проблем: застраховката му към родителите е възможно да продължи още две години. Ако детето ви е нетрудоспособно поради болест, застраховката му е неограничена.

Ако след училище детето ви започне да следва може да остане застрахован към родителите до 27 годишна възраст, ако се занимава със следването "сериозно и целеустремено". Необходими доказателства за това са: удостоверение за получаване на семейна помощ (Familienbeihilfe), служебна бележка за редовен студент (Fortsetzungsbestatigung als Studierende oder Studierender) и евентуално удостоверение за издържани изпити (Bestatigung des Studienerfolges).

Ако вашето дете има доход над 349,01 евро от странична работа или по време на ваканцията, то през това време то не е застраховано към родителите си, а има своя собствена застраховка. След като спре да работи, застраховката отново се поема от родителите до съответната възраст.

Източник: в. Виена днес