Застраховка правна защита (Rechtsschutzversicherung)

Адвокатите в Австрия не могат да се оплачат от липса на работа. В малката алпийска държава всеки търси своето право в съда, а това е скъпо удоволствие. Без дори да се усети как, човек може да попадне във водовъртежа на съдебен спор: като шофьор, участвал в пътно транспортно произшествие; като работник, на когото не са платили допълнителните часове; като наемател, чието жилище не е в ред или не му връщат депозита, като пациент на калпав доктор или дори само като клиент на мобилен оператор.

За да получите справедливост в Австрия е нужно да се заредите с достатъчно търпение, да разполагате с необ¬ходимото време, но най-вече да платите хонорара на адвокатите. Последното от трите е задължително! Човек може и сам да се пребори със ситуацията, но е много по-практично и сигурно ако има на своя страна професио-налната подкрепа на адвокатска кантора. Противникът със сигурност ще ползва услугите на такава.

Застраховките „Правна защита” Ви дават спокойствието и сигурността, че в случай на нужда извънредните раз¬ходи за защита на Вашите интереси ще бъдат покрити. Премията зависи от избраните рискове, които искате да включите в застраховката. Например спорове, свързани с използването на автомобила, на жилището като нае-мател или наемодател, семейни и наследствени спорове, спорове с работодател и т.н.