Защо?

alt

Защо? Защо българският народ се е отдръпнал от църквата? Защо българите не вярват на своите духовни наставници? 

Често отговорът на подобни въпроси е: Комунизмът е виновен!

… Остава обаче да си помислим защо 25 години по-късно отношението ни към духовниците и институцията църква продължава да бъде същото? Дали пък нечия алчност не в основата на тази ненавист?