Наредба за използване на зимни гуми в Австрия

Наредбата за използване на зимни гуми в Австрия (Winterreifen-Pflicht) се прилага в периода от 1 ноември до 15 април на следващата година. Тя има ситуитивен характер и предоставя на шофьорите възможност сами да преценят дали и кога да използват зимни гуми. Има обаче и едно важно уточнение, че при “зимни условия”, тоест на пътната настилка има сняг, лед или киша, или асфалта е влажен и по преценка на контролиращите органи има опастност да се образува лед, задължително автомобилите трябва да се движи със зимни гуми.

При нарушаване на наредбата за зимните гуми се налага глоба в размер до 5000 €. В случай на пътнотранспортно произшествие, застраховакат може да откаже да плати нанесените щети. Вземайки под внимание факта, че температурите в Австрия се променят бързо, вероятността да се образува лед е голяма. Оптините шофьори в Австрия съветват автомобилистите да използват през този период зимни гуми.

Като зимни гуми (Winterreifen) се определят само онези, които имат гравиран отстрани надпис „M+S” (съответно: МS, M.S, M/S, M&S или М-S). Профилът им задължително трябва да бъде по-голям от 4 мм за радиални и 5 мм за диагонални гуми. Обозначена само със знак във формата на снежинка гума, без някой от по-горе споменатите символи, не се приема за зимна гума в Австрия.

Сигурни на пътя

Спазвайки правилото на трите 4-ки за зимните гумите на своя автомобил си гарантирате сигурност и спокойствие на пътя. То гласи:

  • на всички колела трябва да са монтирани зимни гуми,
  • дълбочината на профила им трябва да бъде най-малко 4мм,
  • оптималната възраст на зимните гуми е до 4 години.

Прочетете също:


Повече информация и компетентни съвети за поддръжката на вашия автомобил ще получите в автосервиз, при експертите от Car2Box:

Адрес: Bassler Gasse Strаße 3 (an der Ecke mit Triester Straße),
A-1230 Wien
Мобилен телефон : +436606662904
Бюро: +4316991377

Сайт: www.car2box.eu