Набират членове за секционни избирателни комисии в Австрия

Във връзка с организацията на изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г. Посолството на Република България в Република Австрия представи списък с постъпилите досега предложения за секционни избирателни комисии в Австрия. Списъкът на предложенията е възможно да бъде актуализиран и допълван до 09 март 2021 година. 

За да бъдат проведени изборите възможно най-удобно за гражданите, от Посолството призовават желаещите да гласуват да подадат предварително заявления онлайн на адрес www.cik.bg или на хартиен носител в Посолството. Това съществено би ускорило процеса на гласуване и би спомогнало за намаляване на времето за чакане в изборния ден.

Успешното провеждане на изборния ден на 4 април 2021 г. зависи много и от активността и желанието на българите в Австрия да участвате като членове за секционни избирателни комисии (СИК) на територията на Австрия.

Според информацията на страницата на ЦИК към настоящия момент се очертават минимум 15 секции в Австрия, което означава, че има необходимост от повече желаещи, които на 4 април 2021г. да поемат ангажимент за участие.

Изисквания към кандидатите

Изискванията към кандидатите за членове на СИК според Изборния кодекс са:

  • Да са пълнолетни български граждани, които са навършили 18 г., не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода (може с двойно гражданство).
  • Да не са в роднински и съпружески връзки или фактическо съжителство помежду си.
  • Да се легитимират с български документ за самоличност! ( по изключение, заради пандемията, личният документ може и да е с изтекъл срок на валидност).
  • Да владеят български език, за да могат да осъществяват задълженията си в изборния ден.

Ангажиментът е свързан със следната продължителност: през целия ден на 4 април от началото на изборния ден в 7:00ч. до приключване на преброяването на бюлетините, оформянето на протокола и получаване на потвърждение от ЦИК за утвърден протокол. Кратко участие се изисква и в предходния ден за получаване на материалите за изборите и запечатването им, както и това на помещението от съответната СИК.

Заплащане

Възнагражденията на членовете на СИК се увеличават с 50%, Това означава, че най-ниското заплащане ще е към 180-200 лева, съобщи говорителят на ЦИК Таня Цанева. Новината за по-високото заплащане бе разпространена от българските медии. 

Кандидатстване за членове на СИК

Който желае да се включи, моля да ни пише на имейл politic2@embassybulgaria.at или да се свърже на телефон 06991 888 2079


Прочетет е също: