Набиране на кандидатури за членове на СИК

Във връзка с организацията на изборния ден, Посолството на Република България в Република Австриянабира кандидатури за членове на СИК.

В случай, че желаете да участвате в работата на секционните избирателни комисии, можете да изпратите имейл до Посолството на адрес: [email protected], не по-късно от 10 юни т.г., като посочите Вашите имена, предишен опит в избори, последна завършена образователна степен и специалност, телефон и имейл-адрес за контакт и кореспонденция.

Изискванията към кандидатите за членове на СИК според Изборния кодекс :

  • Да сте пълнолетни български граждани, които са навършили 18 г., не сте поставени под
    запрещение, не изтърпявате наказание лишаване от свобода (може с двойно гражданство).
  • Да не сте в роднински и съпружески връзки или фактическо съжителство помежду си.
  • Да се легитимирате с български документ за самоличност!
  • Да владеете български език, за да можете да осъществявате задълженията си в изборния ден.

Ангажиментът е свързан със следната продължителност: кратко участие в предизборния ден 10
юли за получаване на материалите за изборите и запечатването им, както и това на помещението
от съответната СИК. След това, през целия ден на 11 юли от началото на изборния ден в 7:00ч. до
приключване на преброяването на бюлетините, оформянето на протокола и получаване на
потвърждение от ЦИК за утвърден протокол.

Ще разчитаме на Вашата активност и ангажираност.
Посолство на РБ във Виена
21 май 2021 г.