Издаване на български временен паспорт в Австрия

altОбщи условия: Временният паспорт се издава от дипломатическите или консулски представителства на Република България на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност. Временният паспорт е със срок на валидност до 12 месеца и е съобразен с необходимото време за завръщане в Република България. 

Подаване на заявление: Временен паспорт се издава въз основа на заявление. При приемането на заявлението, консулското длъжностно лице въвежда в автоматизираната информационна система:

1. личните данни, посочени в заявлението;

2. информация за приложените документи;

3. заснетите с цифрови устройства подпис и лице на заявителя.

Срокове: Министерството на вътрешните работи уведомява чрез Министерството на външните работи съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина за своето становище относно издаването на искания временен паспорт в срок до 3 работни дни.

 


Източник на информацията: Министерство на външните работи