Успешно премина инициативата “Консултации по пенсионни въпроси за български граждани”

Притежаващите осигурителни периоди в Австрия и България се повишават ежегодно с около 15 % на година от 2007 г. насам. Всички тези лица в по-голяма или в по-малка степен се интересуват от своите пенсионни права. Логично следствие е, че нарастват въпросите, свързани с възможностите за преизчисляване на българска и австрийска пенсия, както и какви са начините за изплащане на пенсии, отпуснати от двете държави.

Поради тази причина Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България във Виена за първи път организира консултации по пенсионни въпроси за български граждани в Австрия в периода 05 – 08. октомври 2019 г.

Трите информационни дни преминаха при голям интерес. Равносметката показа, че над 100 са българските граждани, които са били информирани от експертите от НОИ, PVA и SVA. Близо 40 от тях са се възползвали от възможността да бъдат консултирани едновременно от австрийските и български експерти.

Много от посетители на съвместните българо-австрийски консултации споделиха, че осигуреният превод от български на немски език и обратно е спомогнал за изясняване на въпросите им. Заместник-управителят на НОИ, госпожа Весела Караиванова, с радост подчерта, че много от присъстващите са благодарили и са изказали желанието си и в бъдеще участват в подобна инициатива.