Информационен семинар в помощ на българите във Виена

alt

В последните няколко месеца зачестиха запитванията във връзка с правото на легално пребиваване и работа на територията на Република Австрия. Хората търсят съвет и помощ за проблеми от разнороден характер, но най-често те са свързани с получавaнето на документи за престой, започване на работа, различни видове регистрации, здравно, социално и пенсионо осигуряване, намиране на квартира и получаване на различните видове социални помощи. За да отговорим на нуждата от точна, ясна и сигурна информация и да помогнем на нашите сънародници в Австрия, стартираме поредица от информационни семинари-консултациии на български език.

Промените настъпили от 1 януари 2014 година и отпадането на някои ограничения объркват дори онези измежду нас, които са с дългогодишен престой и опит в Австрия. Информацията по тези теми е недостатъчна, разпръсната и в повечето случаи само на немски език. Да събереш, прочетеш и осмислиш цялата тази планина от документи, норми, изисквания, органичения и правила е непосилно за по-голямата част от хората, особено онези, които са погълнати от ежедневните си задължения и трябва да работят, за да се издържат. За съжаление трябва да се признае, че обикновените познания по немски език въобще не са достатъчни за да се вникне и разберат особеностите на австрийското законодателство и социална политика. По този начин човек не може да се ползва от социалните придобивки и предимствата, на които има пълно право, като част от австрийската система. А тя предлага разнообразни възможности за евтини жилища, подкрепа за семейства с деца, помощ за безработни, търсене на нова работа, безплатно образование и повишаване на квалификациите, качествено здравно осигуряване и много, много други улеснения.

За да бъдем в помощ на всички, които искат да се информират за своите права и възможности за по-добър живот в Австрия, Групата на българските медии в Австрия и Информационен център КОМПАС организират на 24 февруари 2014 година, от 18:30 часа, в БКИ „Дом Витгенщайн“ семинар-консултации за български граждани в Австрия, на следните теми:

 

Панел 1: (от 18:30 до 19:00 часа)

1. Форми на самостоятелна заетост;

2. Регистрация и затваряне на фирми в Австрия;

3. Лицензирани и свободни търговски дейности в Австрия;

4. Признаване на професионални квалификации;

5. Данъчно облагане;

6. Социално осигуряване за предприемачи и самонаети лица.

 

Панел 2: (от 19:15 до 20:00 часа)

1. Адресна регистрация във Виена (Meldezettel) – за какво служи, нужен ли ми е или мога и без него? Нужни документи и такси за неговото получаване;

2. Документи за пребиваване в Австрия (Anmeldebescheinigung) – за какво ми служи, нужен ли ми е или мога да си карам и без него? Нужни документи и такси;

3. Право на работа в Австрия след 1 януари 2014 година – какво и как мога да работя?

4. Трудова борса (AMS) – с какво тя може да ми бъде полезна и как точно функционира. Записване на трудовата борса. Търсене на работа;

5. Социални помощи – видове помощи; право на получаване; условия и изисквания; нужни документи;

6. Детски надбавки – право на получаване; условия и изисквания; документи;

7. Пенсиониране в Австрия – кога мога да се пенсионирам? Каква пенсия ще получавам. Изравняване на българските пенсии в Австрия;

8. Шофиране на автомобили с българска регистрация – условия, изисквания и закони. Какви рискове крие нарушаването на закона?

 

Панел 3: (от 20:15 до 21:30 часа)

1. Въпроси на участниците;

2. Споделяне на личен опит и впечатления;

3. Отговори на въпросите и практически съвети

Повече информация можете да намерите на следния линк: www.facebook.com