15.06.12: Информационно-консултативен ден за българи по трудови и сициални въпроси

 

Виена, 15 ЮНИ (петък) 2012 г.
 
С УЧАСТИЕТО НА ЕКСПЕРТИ ОТ:
 
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ (НАП),
НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (НОИ) и
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
 
В залата за конференции на Българския културен институт „Дом Витгенщайн” (Parkgasse 18, 1030 Wien)
 
13.30 – 14.00 часа – ОТКРИВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ
 
14.00 – 17.00 часа – ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИИ
 
в областите на: координация на системите за социална сигурност – пенсионно и здравно осигуряване в Австрия и България,
– възможности за трудова заетост на български граждани и достъп до пазара на труда в Австрия,
– възможности за трудова заетост на граждани на държави-членки на ЕС,
– достъп до пазара на труда в България,
 
Организатори:
– Министерство на труда и социалната политика
– Служба по трудовите и социалните въпроси
– Посолство на Република България в Австрия
 
Със съдействието на:
 
– Български културен институт „Дом Витгенщайн”
– Консултантски център за нови европейски граждани „Компас”