Информационно-консултативен ден по трудови и социални въпроси в Австрия

Посолството на Република Българи в Австрия и Консултантски център за нови европейски граждани “КАОМПАС” организират 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН ДЕН ПО ТРУДОВИ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

на 24-ти октомври (събота) 2015 г.,

от 12:00 до 16:00 часа

адрес: Eduard-Bodem-Gasse 8, 3. Etage

6020 Innsbruck

Kонсултации във връзка с: условията за пребиваване и трудова заетост на български граждани в Австрия, координацията на системите за социална сигурност в ЕС – социално осигуряване, здравно осигуряване, пенсионно осигуряване, обезщетение при безработица, при злополуки и заболяване, семейни плащания и др., условията за трудова заетост на граждани на държави-членки на ЕС и достъп до пазара на труда в България на граждани на трети страни, социално осигуряване, здравно осигуряване, пенсионно осигуряване, обезщетение при безработица, при злополуки и заболяване, семейни плащания и др.,