Информация за гласуващите в Австрия на 4 април 2021

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • Изборният ден започва в 7,00 часа и приключва в 20:00ч. местно време на 4 април 2021 г.
 • Местата за гласуване и адресите на избирателните секции са публикувани на електронната страница на Посолството, както и в приложението по-долу.
 • Списъците на предварително регистрираните гласоподаватели за съответните секции са публикувани на страницата на Посолството https://www.mfa.bg/embassies/austria/ns2021/3718
 • За да упражнят правото си на глас избирателите трябва да представят валиден личен документ (лична карта или паспорт). По изключение на тези избори гласоподавателите ще могат да гласуват с лични документи с изтекъл срок на валидност, считано от 30 март 2020г.
 • Гласоподавателите, които не са се регистрирали предварително за определена избирателна секция, освен документ за самоличност представят на СИК и декларация за образец. Бланка на декларацията може да намерите на сайта на ЦИК https://www.cik.bg/bg/ns2021/documents (Приложение № 22-НС), в приложения файл по-долу или да получите в мястото на гласуване.
 • Относно придвижването на избирателите на територията на Австрия към този момент няма специални ограничения, ако такива бъдат приети в дните до 4 април, ще уведомим своевременно.

СПАЗВАНЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ

Изискванията на австрийската страна към санитарно-хигиенните условия за провеждане на изборите са за спазване на действащото австрийско законодателство относно мерките за ограничаване на пандемията от коронавирус (COVID-19), регламентирани в Наредбата за извънредни противоепидемични мерки срещу коронавирус и по-конкретно:
 
 • Задължително ползване на маска от типа FFP2 (без филтър), респ. тип маска със същите защитни характеристики в помещенията за гласуване;
 • Поддържане на физическа дистанция не по-малко от 1,5 -2,0 метра;
 • В помещението за гласуване по едно и също време може да се намират максимум толкова гласоподаватели, така че всеки един от тях да има на разположение 20 кв.м. разстояние; ако помещението за гласуване е по-малко от 20 кв.м., тогава там може да влезе само едно лице;
 • При струпване на повече избиратели на открито пред избирателната секция следва да се поставят предпазни маски от посочения вид.
 • При влизане в помещението за гласуване избирателят следва да дезинфекцира ръцете си с поставения на място препарат.

Австрийската страна специално обръща внимание върху задължението за спазване на установения вечерен час от 20:00 до 06:00 ч., задължителен за цялата страна ( с новите изменения за провинциите Виена, Долна Австрия и Бургенланд принципната забрана за излизане ще е 24-часова). И в двата случая избирателите могат да се позовават на изключението на §1, чл. 1, т. 7 от Наредбата за извънредни противоепидемични мерки срещу коронавирус (участие в избори). Местните власти в населените места, където има открити избирателни секции са уведомени от австрийското външно министерство за датата и продължителността на изборния ден, както и за адреса на съответното място за гласуване.

Обръщаме внимание на гласоподавателите, че изборният ден на 4 април е официален неработен ден за цялата страна (католически Великден). Условието за спазване на посочения вечерен час означава, че българските избиратели следва да предвидят участието си в изборите в подходящо време по-рано през деня. Участието в изборите няма да се толерира от местните власти като причина за масово нарушение на правилата, особено във вечерните часове след 20:00ч. В случай на проверка всеки отделен избирател трябва да удостовери по безспорен начин основателна служебна или лична причина, която налага присъствието му навън след 20:00 ч.

Препоръчваме на гласоподавателите да избират по възможност подходящо по-ранно време през деня, когато да упражнят правото си на глас.


Източник на информацията: Посолство на България във Виена