Как се подава електронното заявление за гласуване в чужбина

altБългарските граждани, живеещи зад граница, които желаят да гласуват в предстоящите 25 май избори за Европейски парламент, могат да се регистрират и по електронен път. Срокът за това, както и за подаването на заявлението лично в посолството на България в съответната страна в ЕС или чрез изпращане по пощата, е 29 април 2014 г. Електронното заявление се подава чрез официалната интернет-страница на Централната избирателна комисия (www.cik.bg/register)

ВАЖНО: Изпратено по електронна поща сканирано заявление не се счита за изпратено „по пощата чрез писмо”, нито за изпратено по електронен път. На сайта на ЦИК може да се направи и справка:

 – по ЕГН – https://www.cik.bg/check

– по държава – https://www.cik.bg/559 

дали подаденото от вас заявление е потвърдено. Подадените заявления ще послужат за разкриване на избирателна секция в съответните градове, както и за включването на българския гражданин в избирателния списък. 

ВАЖНО: В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Пощенското клеймо трябва да е с дата до 29 април 2014 г. В заявлението избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Също така трябва да се отбележи на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува.