Колапсът на пенсионнaта системa в Австрия

Австрия е изправена пред все по-голям брой пенсионери, поради което пенсионната система е изправена пред нарастваща финансова тежест. В края на миналата година е отчетен рекорден брой пенсионери – 2,249,152. В сравнение с предходната година например, увеличението е почти 30 000, уточняват анализатори.

Понастоящем в Австрия, която има около 8 милиона население, мъжете могат да се пенсионират когато навършат 65 години, а жените – при навършване на 60-годишна възраст. Но утежненото финансово положение на пенсионната система принуди законодателите в страната да одобрят законопроект, с който от 1 януари 2024 г. ще се повишава пенсионната възраст при жените с по 6 месеци на всяка изминала календарна година. Целта е ясна: към 2033 г. жените да се пенсионират на 65 години, както между впрочем е и при много останали страни в ЕС.

Намеренията на законодателите са към 2030 г. да се осигури изравняване на броят на пенсионерите с този на работещите. Финансови експерти отчитат, че тази година приходите в пенсионната каса на Австрия ще бъдат с близо 2 милиарда евро по-малко от сумата, която е необходима за нормалното изплащане на пенсиите. И по-конкретно, прогнозите са тази година да бъдат събрани 24 218 милиарда евро, но това няма да бъде достатъчно, тъй като необходимите средства възлизат на 26 420 милиарда евро. Тази сума – 2,200 милиарда евро, се очаква да бъде взета от държавния бюджет.

Трябва да се подчертае, че властите имат намерение да обвържат пенсията и с броят прослужени години, което ще означава, че този, който работи по-дълго време и съответно си плаща редовно осигуровките, ще получава и по-добра пенсия. Стремежът на управляващите пенсионните фондове е след 25 години трудов стаж един пенсионер да може да разчита да получава около 40.5% от последната си заплата. По-нататъшните разчети сочат, че ако имат между 30 и 34 години трудов стаж пенсионерите ще вземат около 49,5% от последното си трудово възнаграждение, а след 35 години работа – цели 54 процента. Предвижда се тези, който докажат, че са работили 40 и повече години да получават като пенсия цели 63 процента от последната си заплата.

Австрийският парламент в края на миналата година реши да увеличи пенсиите с близо 2.7 процента. В същото време бе запазена и практиката средствата да се изплащат общо по 14 пъти в рамките на една календарна година.

Гастарбайтери

Десетки хиляди чуждестранни работници, които са завършват живота си в Австрия, така и не се връщат в родината си. Повечето от тях искат да останат в Австрия, независимо от факта, че ще живеят при по-трудни социални условия и дори по-лошо от повечето австрийци. Проведено наскоро изследване посочва, че само 17 на сто от гастарбайтерите искат да се завърнат в родната си страна. Понастоящем в Австрия хората, които са преминали 60-годишна възраст и са гастарбайтери са повече от 100 000. Най-много от тях са от бивша Югославия – 75 528. Турците са 14 765, уточняват запознати.

Анализатори припомнят и една от най-често срещаните практики напоследък, когато става дума за пенсионната система. Това са договорите с частните пенсионни фондове. Много австрийци разчитат именно на тях, когато става дума за подсигуряване на някакво препитание след като преминат в т.нар. трета възраст.

И все пак остава открит въпроса – на какво разчитат австрийците когато се пенсионират. Повечето хора са единодушни, че това са приходите от инвестиции в недвижими имоти.

 


Източник на информацията: КРОСС