Колко и какви българи живеят в Австрия и Виена?

[starbox]

Любопитни ли сте да научите, колко и какви българи живеят в Австрия и Виена? Благодарение на местните институции това не е никак трудно – те водят подробна статистика. Разбира се, тя обхваща само официалнно пребиваващите тук сънародници. За броя на тези без адресна регистрация (Meldezettel) и документ за постоянен престой (Anmeldebescheinigung) може само да се гадае. По мнение на специалистите техният брой е около 2500 човека за цяла Австрия.

 • 29 920 са легално пребиваващите в Австрия български граждани,
 • от тях 14 452 са мъже и
 • 15 468 са жени

Посочените в статистиката числа не включват наши сънародници, които са сменили своето българско гражданство с австрийско, както и такива, коит са родени с австрийско гражданство, но имат български корени. Не са включение и хора с български произход, които имат друго гражданство – американски, немско, английско, гръцко или испанско.

 • 6 166 е броят на българчетата до 17 годишна възраст в Австрия.
 •  от тях 2 324 дечицата са на възраст под 5 години.
 • 3 031 са родените в Австрия българчета.
 • 3 062 е броят на българските младежи на възраст между 18 и 24 години.
BGKontakti - директният контакт с български експерти и специалисти във Виена

     

Спрямо 2018 година броят на младежите се е увеличил със 116 човека.  В голяма степен горепосочените цифри опровергават мита, че във Виена пребивават над 4000 български студенти. Първо, официалната статистика показва едва 1/3 от разпространяваните слухове и второ, не всички в тази възрастова група следват в университет. Тук трябва да се подчертае, че студентите са едни от хората, които най-често пропускат да си направят адресна регистрация и извадят документ за постоянен престой. От една страна нямат желание да чакат с часове пред магистрата в 12 бецирк, от друга страна спестяват пари. Въпреки всичко това броят на тези без документи не надхвърля няколко десетки.

 • 21 092 е броят на българите в трудоспособна възраст (между 24 и 64 години).
 • С 1 538 сънародници в тази възрастова група са взели австрийско гражданство.

Смяната на българското  гражданството с чуждо е индикатор за намеренията на хората да се установят за постоянно в чужбина. Това е последната стъпка в един дълъг и сложен процес на установяване и интегриране, когато човек взема тежкото решение да прекъсне официално връзката с държавата България.

 • 1 138 български граждани получават своята пенсия в Австрия.
 • 962 са лицата с български произход и австрийско гражданство, които получават пенсия в Австрия

Често се говори, а в социалните мрежи и коментира, че във Виена живеят повече от 25 000 българи. Тази смела цифра можем да я опровергаем:

 •  18 354 е броят на българските граждани във Виена,
 • с 1 241 човека повече спрямо 2018 година, когато техния брой е възлизал на 17 113 човека

Ето и една любопитна статистика, как се е увеличил българската общност през последните 10 години: 

 • 2008 – 4.964 българи във Виена
 • 2009 – 5.948 българи във Виена
 • 2010 – 6.647 българи във Виена
 • 2011 – 7.584 българи във Виена
 • 2012 – 8.392 българи във Виена
 • 2013 – 9.463 българи във Виена
 • 2014 – 10.565 българи във Виена
 • 2015 – 12.842 българи във Виена
 • 2016 – 14.401 българи във Виена
 • 2017 – 15.841 българи във Виена
 • 2018 – 17.113 българи във Виена

На пръв поглед и в сравнение с някои други общности на чужденци, тази цифра може да изглежда незначителна. Но в действителност във Виена живее българско население на един малък град (например Айтос, Ботевград, Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Карнобат, Лом, Нова Загора, Свилен град, Севлиево, Троян и Харманли).

Свали и използвай напълно безплатно мобилното приложение BGKontakti – 170 полезни контакта с българи във Виена:

[appbox googleplay com.bucons.bgkontakt ]

Брой на българските граждани в 9-те провинции на Австрия: 

 • Бургенланд: 251 българи (2018 г.: 236)
 • Каринтия: 509 българи (2018 г.: 440)
 • Долна Австрия: 2 341 българи (2018 г.: 2136)
 • Горна Австрия: 2 436 българи (2018 г.: 2191)
 • Залцбург: 1 530 българи (2018 г.: 1308)
 • Щайермаркт: 1 478 българи (2018 г.: 1372)
 • Тирол: 1 995 българи (2018 г.: 1.730)
 • Форарлберг: 1 026 българи (2018 г.: 902)
 • Виена: 18 354 българи (2018 г.: 17.113)

Tsvetkovphotography.com