Конкурс за млади икономисти в България

altСъюзът на икономистите в България (СИБ) и Федерацията на научно – техническите съюзи (ФНТС) обявяват конкурс „ МЛАД ИКОНОМИСТ 2014 – ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“ на тема : „ Зелената икономика – възможности и предизвикателства“.

За десети пореден път Съюзът на икономистите в България (СИБ) и Федерацията на научно – техническите съюзи (ФНТС) организират конкурса „Млад икономист“. Възможност за участие в него имат всички ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст, живеещи у нас и в чужбина.

ВАЖНО: Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител и по електронен път на адрес: [email protected]. Крайният срок за предаване на разработките е 5 май 2014 година.

Участниците, заели първо място в четирите категории получават парична награда; носителите на специална награда получават предметна награда от отделни институции, съобразно връзката на направеното изследване с техния предмет на дейност; заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота, а на участниците, придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

Церемонията по награждаването на участниците в конкурса „Млад икономист 2014г.” ще се състои на 11 юни 2014г., Ден на икономиста, в гр. София, в зала 4 в Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С.Раковски” 108.

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomist.bg, както и на адреса на ФНТС – fnts.bg