Конкурс за присъждане на австрийската държавна награда „Европа“

Посолството на РБ в Австрия известява всички сънародници за възможността да вземат участие в конкурсната процедура за присъждане на австрийската държавна награда „Европа“, учредена от Федералното министерство за Европа, интеграцията и външните работи.

Държавна награда „Европа“
Федералното министерство за Европа, интеграцията и външните работи ще отбележи за 4ти пореден път приноса на гражданите и неправителствените организации за поддържане на съзнанието за европейска принадлежност и значимостта на ЕС. Австрийската държавна награда „Европа“ е учредена през 2014г. по инициатива на Федералното министерство за Европа, интеграцията и външните работи и ще бъде присъдена и тази година за четвърти пореден път. С този акт ФМЕИВнР би искало да стимулира ангажимента на гражданското общество за разпространяване на идеята за интеграция във всички нейни аспекти, както и да отдаде значимото към общественото ангажиране с основните принципи на ЕС.

“Проектите – носители на наградата през последните 3 години, са образец за удачна интерпретация и комуникация на основните принципи на ЕС. През настоящата година, в която Австрия от 1 юли пое председателството на Съвета на ЕС, подкрепата на про-европейското убеждение и стимулирането на гражданския ангажимент ще бъдат от изключително значение“, споделя министър Карин Кнайсел.

Ангажираните с идеята граждани са поканени да презентират свои проекти и да отправят номинации до 23:59 ч. на 15. Август 2018г. чрез регистрация на интернет-сайта на ФМЕИВнР www.bmeia.gv.at/europastaatspreis. Държавната награда „Европа“ е на стойност 10 000 евро. Изборът на лауреат ще бъде извършен с участието на многочленна конкурсна комисия.


Други подобни статии:


Източник на информацията: Посолството на РБ в Австрия