Консулска служба във Виена

Контакт:

Тел.: +43-1-5053113
+43-1-5050637
+43-1-5056444
Факс: +43-1-5051423
E-Mail:
konsulat@embassybulgaria.at
 

 

Адрес:

Schwindgasse 8,

A-1040 Wien,

Austria / Österreich