Тарифи за платена политическа реклама

Условията и редът за публикуване на рекламни материали на предизборните кампании са едни и същи за всички партии и коалиции. За периода на предизборната кампания се предоставя на всички кандидати равен шанс да присъстват на страницата на информационния портал BGMedia.at и страниците ни в социалните мрежи.

Всички новини, статии, банери и послания ще бъдат публикувани срещу заплащане, определено в настоящата тарифа. Банер позициите се заемат по реда на тяхното заплащане. Няма да се допуска предизборна агитация, за която не е авансово заплатено. Цените са в евро, без начислен ДДС. 

Ценорзпис на платената реклама

  • Платена публикация: 110.00 €  / публикация
  • Публикуване на рекламен банер под формата на статия: 110.00 € / публикация
  • Публикуване на рекламно видео под формата на статия: 110.00 € / публикация
  • Публикуване на рекламен банер (дясна колона): 110.00 € / седмица ( 300×100 px.)
  • Публикуване на рекламен банер (футър на сайта): 110.00 € / седмица ( 550×100 px.)

Изготвяне на политически рекламни материали

Фирма Best Friends може да изработи вашите рекламни послания. 

  • Подготовка и изготвяне на рекламен текст: 350 евро (до 4500 знака)
  • Портретна фотография: 110 € / снимка
  • Рекламен банер: 250 € / брой
  • Заснемане на рекламно видео: 750 евро (до 5 мин.)

Всички рекламни публикации се споделят на страницата на BGMedia.at в социалната мрежа Facebook. 

За да защитим публичния интерес и гарантираме правото на информация и правото на свободно изразяване на мнение, BGMedia.at отразява политически събития извън заплатеното от партиите, коалициите, по преценка на редакционния екип. В нашата работа екипът ни спазва общоприетите принципи на професионално-етичните норми за журналистическата дейност в Австрия и България.

Информационният сайт BGMedia.at e собственост на фирма Best Friends. Медията е с обхват на дейност в област Виена, предоставя информация за живота в Австрия и отразява събития от българската общност в Австрия. 


Urheberrechte

Der Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich geschützt. Die auf dieser Website enthaltenen Angaben werden nach bestem Wissen erstellt und mit großer Sorgfalt auf ihre Richtigkeit überprüft. Trotzdem sind inhaltliche und sachliche Fehler nicht vollständig auszuschließen. BEST FRIENDS gibt keinerlei Garantie und Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Haftung für Links

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Es gilt der Haftungsausschluss.