Кратка статистическа информация за Австрия

Пълно наименование – Австрийска република

Страната има площ 83.86 хил. кв. км. Граничи (в км) с Германия – 815, Чехия – 368, Словакия – 115, Унгария – 356, Словения – 330, Италия – 415, Лихтенщайн – 35 и Швейцария – 168. Източните Алпи и техните предпланини заемат около 70 % от територията. Най-висока точка е връх Гросглокнер – 3798 м. Източните части са равнинни – Среднодунавската равнина (Виенският басейн).

Климат – умерено-континентален, влажен. Средна температура – януари от -10 до 0 градуса Сº, юли от 10 до 20 градуса Сº. Валежи – от 500 мм (в равнините) до 2000 мм (в планините). Главна река – Дунав (350 км на територията на Австрия) и притоците й – Ин, Драва, Мур. По-големи езера – Боденско и Нойзидлер. Растителност – 45 % от територията са покрити с гори.

Население – 8 150 хил. жители. Гъстота – 97.2 жит. на кв. км. Естествен прираст – 1.5. Средна продължителност на живота – мъже – 74 г., жени – 80 години.

Етнически състав – австрийци – 92.1 %, немци – 2.7 %, словенци – 1.0 %, хървати – 0. 7%, югославяни (новоемигранти) – 1.8 %, други – 1.7 %.

Официален език – немски, разговорни – диалектни на немския език.

Конфесионален състав – християни – 97.9 % (от тях католици – 92.9 %, протестанти – 6.2 %, православни – 0.6 %, други – 0.3 %), мюсюлмани (сунити) – 1.1 %, юдаисти – 0.2 %, други – 0.8 %. Извън страната живеят около 2 млн. австрийци, главно в Германия, САЩ и Канада. Градско население – 56 %.

Столица – Виена (1 540 хил. ж.). По-големи градове – Грац (238 хил. ж.), Линц (203 хил. ж.), Залцбург (174 хил. ж.), Инсбрук (118 хил. ж.).

Административно деление – 9 земи (ланд) – Виена, Долна Австрия, Горна Австрия, Бургенланд, Щирия, Залцбург, Каринтия, Тирол, Форарберг.

По-важни исторически събития и дати:

до V в. пр. Хр. – на територията живеят илирийски племена; 15 г. пр. Хр. – страната става римска провинция;

788 г. – в състава на Франкската държава;

1165 г. – Хенрих II създава самостоятелно херцогство Австрия;

1276-1287 г. – германският крал Рудолф I завладява херцогството и го дава на синовете си. Начало на династията на Хабсбургите;

1438 г. – австрийските Хабсбурги стават императори на Свещената � имска империя;

1529 г. – турците обсаждат Виена; 1

1699 г. – след Австро-турската война, Австрия получава Унгария, Трансилвания, Хърватско и Словения;

1806 г. – Наполеон I разбива австрийската армия;

1815 г. – Австрия си връща всички свои владения, загубени във войните с Наполеон;

1866 г. – Австро-пруска война – загуба на Силезия;

1867 г. – образувана Австро-Унгария;

1908 г. – анексия на Босна и Херцеговина;

28 юни 1914 г. – убийство на ерцхерцог Фердинанд в Сараево – начало на Първата световна война;

1918 г. – разпадане на Австро-унгарската империя;

12 ноември 1918 г. – провъзгласена Австрийската република;

1938 г. – присъединяване (аншлус) към Германия;

1945 г. – в страната влизат войските на САЩ, Англия, Франция и СССР ;

1955 г. – Виенски договор – възстановяване на независима Австрия.

Държавно устройство – парламентарна и федеративна република, начело с президент, избиран за 6 години. Висш законодателен орган – двупалатен парламент – Национален съвет (183 депутата, избирани за 4 години) и Федерален съвет (63 депутата, избирани от местните парламенти). Изпълнителен орган – правителство, начело с федерален канцлер.

Парична единица – EURO

Стопанство – високо развита промишлено-аграрна страна. Водещи промишлени отрасли – машиностроене, металургия, химическа, целулозно-хартиена, минодобивна, текстилна, хранително-вкусова и др. В селското стопанство най-важен отрасъл е животновъдството. Отглеждат се пшеница, ръж, картофи, царевица, плодове и зеленчуци, лозя и др.

Транспорт – шосета 200 хил. км (от тях 1 613 км автомагистрали), ж.п. линии – 5.8 хил. км, водни пътища 358 км. Има 6 международни летища.

Туризъм – силно развита инфраструктура. Годишно страната се посещава от над 200 млн. туристи.

От София до Виена – 817 км