Къде са осигурени нашите деца? (Обновена)

КЪДЕ СА ОСИГУРЕНИ НАШИТЕ ДЕЦА? Един на пръв поглед странен въпрос, на който 100% от родителите ще отговорят уверено – тук, при нас! Ние работим в Австрия, плащаме  данъци и осигуровки тук и нашите деца са осигурени към нас. И ще бъдат прави в това твърдение -децата им са осигурени към тях! И ше продължат да бъдат прави до момента, в който получат от GKK или SVA (здравни каси в Австрия) писмо, в което ги уведомяват, че здравните осигуровки на техните любимци са прекратени. Основание за тази санкция е наличитео на здравна осигуровка в България.

КАК Е ВЪЗМОЖНО ДЕТЕТО ДА ЗАГУБИ ОСИГУРИТЕЛНИТЕ СИ ПРАВА? В Австрия това може да стане много лесно!

Случай 1: Детете е родено в България. При преместването му в Австрия, за да бъде то осигурено към своите родители тук, трябва да се попълни формуляр: Antrag auf Feststellung der Angehörigeneigenschaft dem. § 123 ASVG  (виж в края на текста) В последния ред, на първа страница, е зададен въпроса, дали детето е застраховано вече в Австрия или някъде другаде. Oтговорът сякаш идва автоматично – НЕ (NEIN)! Родителите с чиста съвест зачеркват десния квадрат, след което подписват формуляра. Дописват внимателно дата и място, точно под изречението, където е написано, че носят пълна отговорност за истиността на попълнения от тях документ. В случай, че се докаже противното, ги грози опасност да платят обезщетени за нанесените на Здравната каса щети. В действителност обаче децата са осигурени в България.

Случай 2: Раждани в Австрия деца. Всички български деца имат здравни осгуровки в България! Дори и децата родени в чужбина получават такава. Как става това? Деца, чиито родители са български граждани, получават българско гражданство. Ръка за ръка с гражданството вървят Адресна регистрация в България, Единен граждански номер (ЕГН) и … детето влиза в Здравноосигурителната система на РБългария като български граждани.  

От този момент нататък то е осигурено в две държави – тази, в която родителите му живеят, работят, плащат данъци и осигуровки (примерно Австрия) и тази, чийто гражданин или гражднка е то – България. Двойното осигуряване е забранено и трябва да бъде избягвано! Това е достатъчно добър довод за австрийската здравна каса да отпише всяко едно българче от здравно осигуряване. А неговите родители, ако са подписали гореспоменатия формуляр, трябва да са щастливи, че не са подведени под съдебна отговорност за поддаване на документи с невярно съдържание и любезно поканени да заплатят направените до момента разноски от австрийската Здравната каса. 

ВИНОВНИ ЛИ СА РОДИТЕЛИТЕ ЗА НЕТОЧНОТО ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКУМЕНТА? 

При деца родени в България, които са били доведени в Австрия в последствие, този въпрос е излишен – когато документа е бил подписван, родителите на детето са знаели, че то е осигурено в България. От правна гледна точка те са извършили нарушение и подлежат на санкции. Ние потърсихме компетентно мнение от служителите в австрийската здравна каса. На нашия въпрос, какво трябва да се предприеме в конкретния случай отговорът е: 

“Ако зачеркнете “ДА”, няма начин как детето да бъде осигурено в Австрия. Ако зачеркнете “НЕ”, няма да бъде коректно попълнен документа.”

В допълнение служителката от информационния център споделя, че е обща практика да се зачерква “НЕ”. Доколко това е правилно и законно тя не може да коментира, но на този етап се търпи от Осигурителната институция, за да могат децата да бъдат осигурени към родителите им. Молбата да получим потвърждение на този полезен съвет в писмена форма, изпратен на мейла в редакцията, обаче е учтиво отклонена. За нас това означава, че информацията е неофициална и човек не може да се позовава на нея.

КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА ДЕЦАТА? 

Ако не бъдат предприети мерки, живеещите в Австрия българче могат да загубят право на осигуряване към родителите си тук. Това зависи изцяло от местната Здравна каса и как тя тълкува двойното осигуряване. Ако това се случи, родителите трябва възможно най-бързо да извадят от България формуляр S1 – Дългосрочно пребиваване на български здравноосигурени граждани в ЕС. С него децата се регистрират към австрийската Здравна каса. Така те ползват в държавата по пребиваване, при спешни случаи медицинска помощ в пълен обем, гарантиран и за местните осигурени лица.

СЪВЕТ: Ако искате вашите деца да бъдат осигурени към вас, в Австрия, е препроъчително да отреагирате бързо и във възможно най-кратък срок да прекъснете осигуряването на вашето дете в България. Така то ще запази осигуровката си към вас в Австрия и сегашната ситуация няма да бъде променена.

ВАЖНО:  Темата за здравните осигуровки на децата ще бъде коментирана и разяснена от специалисти на 08 Октомври 2016 година, по време на Информационният ден за българите във Виена. В случай, че се интересувате и имате въпроси – заповядайте на събитието, което ще се проведе в БКИ “Дом Витгенщайн” (Parkgasse 18, A-1030 Wien)

snimka1