Летен стаж в Държавната агенция за българите в чужбина

През 2009 г. Държавната агенция за българите в чужбина ще проведе осмото издание на летния стаж. Инициативата има за цел да запознае младите хора с работата на държавната администрация и координацията между отделните ведомства при осъществяване на държавната политика, да ги мотивира за професионална реализация в системата на държавната администрация. Стажът предлага информация за инициативите и дейността на организациите на сънародниците ни по света.

В много държави по света се създадоха студентски сдружения и организации на младите хора. Стажът е нашето предложение към българските студенти, специализанти, които учат в чуждестранни висши училища. В него могат да се включат и български студенти, които проявяват интерес към проблемите на миграцията и имиграцията.

 

Предлагаме:
• Представяне на нормативно-правната уредба и процедурите за
получаване на българско гражданство
• Дискусии върху състоянието и развитието на българските
общности във фокусни държави в Европейския съюз, Северна и
Южна Америка, Балканите, Украйна и Молдова
• Сътрудничество при организиране на инициативи за
съхраняването на българската идентичност
• Самостоятелни задачи по проблемите на миграцията и
интеграцията
• Сертификат за проведения стаж

Очакваме:
Млади хора, които:
• проявяват интерес към работата на държавната администрация
• изучават политология, международни отношения, икономика,
право и др.
• владеят чужди езици
• имат умения в информационните технологии
Условия и документи за кандидатстване
• Кандидатите следва да удостоверят, че са студенти или
специализанти в чуждестранен или български университет
• Кандидатите следва да изпратят CV (автобиография) и
мотивационно писмо по e-mail, факс или да се представят лично в
ДАБЧ.

Време на провеждане:
Стажът ще се проведе oт 9 юли до 30 юли 2009 година.

 

Контакт:
Димитър Карарусинов –
Координатор за летните стажове в
ДАБЧ
Телефон: 935 06 62
Факс: 935 06 51
е-mail:
[email protected]