Литературен конкурс за българските деца в Австрия

Организационният комитет на Празника на Розата със съдействието на Българското училище “Свети свети Кирил и Методий” във Виена, началното училище в Голс и началното училище в Цурндорф – обявяват двуезичен Литературен Конкурс на тема:

“Природата – моя дом” или “Да запазим природата”

Освен поле за изява на млади таланти, конкурсът има за цел да стимулира децата към литературно-творческа дейност. Условия за участие:

1. Право на участие имат всички деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 16 години

2. Творбите трябва да са свързани със зададените теми.

3. Творбите нямат ограничение за литературната форма: разказ, приказка, поезия, есе,пътепис, за най-малките( гатанки, стихче, може да е придружено с рисунка по темата)

Хайде да римуваме,

с буквите да попътуваме

стихчета да сътворим

на децата да ги подарим.

4. Разказите трябва да са с максимална дължина от 1000 думи (приблизително 3 страници в word), но нямат ограничен минимален обем.

5. Всички творби трябва да са авторски.

6. Творбите могат да бъдат изпращани от автора, родилител/настойник или учител.

7. Всяка творба трябва да е придружена от името на автора, дата на раждане, училище, адрес и телефон за връзка.

8. Всяко дете има право да участва само с една творба или на бългaрски език (кирилица) – за немскоговорящите участници – на немски език.

9. Творбата не трябва да е публикувана на друго място или да участва в друг конкурс.

10. Всички кандидатури трябва да бъдат изпратени чрез e-mail на [email protected]

11. Всички творби, изпратени електронно, трябва да са в word формат (.doc, .docx)

12. Журито ще оценява, творби представени само в печатен вид или изпратени на е-mail.

13. Кандидатури, неотговарящи на горепосочените условия, нямат да бъдат разглеждани!

14. Кандидатурите ще бъдат разглеждани от комисия в състав: Др. Ирина Владикова, Сълзица Громан, Анета Геранлиева, Тоня Борисова, Дипл.Инж. Елица Георгиева.

Участниците ще получат грамоти, най – добрите произведения ще бъдат отпечатани в училищното списание, а наградите ще бъдат обявени на 6 юни 2015 на Празника на Розата – Фридрихсхоф Бургенланд. 

Краен срок за участие: 20.5.2015 г.