Бременност и майчинство в Австрия – правни и практически аспекти

Виена за поредна година беше обявена за най-добрия град за живеене. Това я прави притегателен център за много млади хора, които искат да се развиват тук и да създадат семейство. Преди да направят тази стъпка обаче трябва да си отговорят на редица въпроси – какви са правата ми като гражданин на Еропейския съюз, какви са правата ми като работник или служител при ползване на отпуск по майчинство, какво мога да направя ако някой наруши тези права.

Въпреки, че Австрия е една от държавите с най-либералните социални системи, много чужденци се отказват да потърсят правата си, заради тежката бюрокрация и дългите производства. Веднъж решили да създадът семейството си тук, младите родители трябва да се запознаят със следните основни моменти. Австрийското законодателство най-общо предвижда, че ако можете да издържате себе си и семейството си и имате валидни здравни застраховки, имате право на престой повече от три месеца на територията на държавата. В случай, че новодошлото семейство иска да има дете в Австрия, трябва да има предвид, че защитата на родителите на работното място е много подробно регламентирана и благоприятна за работниците и служителите. В майчинство могат да излязат както майката, така и бащата на детето. Този период не трябва да надвишава две години, общо за двамата родители. Въпреки, че през времето на отпуск по майчинство, родителят се ползва със абсолютна защита от уволнение, Върховният съд в едно от последните си решения постанови, че след изтичане на втората година, работодателят не е длъжен да осигури старото работно място.


СЕМИНАР: 01.12.2018 Бременност и майчинство в Австрия – правни и практически аспекти


На следващо място винаги се поставя въпросът за майчинските и детските надбавки. И в това отношение законодателството предвижда възможности за всички родители, независимо от това дали имат доходи и какви са те. Процедурата за признаване на обезщетение за гледане на дете обаче е тромава и свързана с много бюрокрация между Австрия и държавата по произход. В зависимост от това дали родителят е работил в последнитешест месеца преди раждането, или не предпоставките за получаване на обезщетението за отглеждане на малко дете варират, но общите между тях са: родителят и детето трябва да пребивават легално в държавата и центърът им на живот също да е в Австрия.

По отнопешение на втората предпоставка, администрацията все повече усложнява процедурата по доказването й. На второ място родителят трябва вече да е получил положително решение за детски надбавки и да няма право на обезщетение за гледане на малко дете от друга държава. Младото семейство трябва да вземе предвид, че за да провери тези предпоставки австрийската администрация може да отправи официлано запитване до България, което допълнително забавя процеса.

По отношение на грижата за деца до шест години провинция Виена е една от малкото либерални в държавата. За разлика от Долна Австрия, където няма държавни ясли, във Виена може да намерите голямо разнообразие от държавни, частни и частни детски градини с публично финансиране. Срокът за кандидатстване за тях е през ноември-декември на предходната година. В държавна детска градина детето ще получи място в зависимост от заетостта на родителите, т.е. ако единият родител е назначен на пълен работен ден, а другия на половин, то детето ще бъде прието в детска градина само за половин ден.

Административната система на Австрия може да изглежда сложна и объркваща, затова Austria for beginners организира два пъти годишно информационни правни семинари на тема „Бременност и майчинство – правни и практически аспекти“. Следващата ни среща е на 01.12.2018.


Повече информация можете да получите на: www.austria4beginners.at

Адрес: Burghardtgasse 8/2/11, 1200 Wien

Телефон: 0677 62912490

Ел.поща: [email protected]

Сайт: www.austria4beginners.at


Други статии по темата: