7 351 234 души живеят в България

Първата официална информация от “Преброяване 2011 г.” показва, че в България живеят 7 351 234 души, оповести Националния статистически институт. Онсованата част от населението е концентрирана в градовете (72,9%), а 27,1% живеят в села.

3 770 897 души от населението на България са жени (51%), а мъжете са 3 580 337 (49%). Средно в едно домакинство живеят 2,6 души, а в едно жилище живеят 1,9 души. 65% от населението е на възраст между 18 и 64 години (4 789 967 души), 16% е населението на възраст между нула и 17 години (1 172 208 души) и 19% са хората над 65-годишна възраст (1 389 059).

Председателят на института Мариана Коцева отчете, че за десет години регистрираните у нас жители са намалели с 581 750 души. Преброяването тази година е третото поредно, в което се регистрира намаляване на населението.

През февруари у нас се проведе 17-тото преброяване в историята на България, като за първи път бе дадена възможност за попълване на анкетните карти по интернет. Над 3,1 млн. души попълниха анкетните карти по електронен път. Тази възможност бе достъпна в първите девет дни от преброяването. Това представлява 41,2 на сто от записаното в регистъра население. Най-голям бе интересът към интернет преброяването в големите градове – 91% от всички, които са попълнили електронните карти. Близо 70% от жителите на столицата са предпочели интернет анкетите.