Безвъзмездна субсидия за онлайн-магазин в Австрия по време на кризата с коронавируса

Онлайн-магазин в Австрия – Виенската икономическа агенция е отворила мярка за финансиране на дейности в областта на онлайн търговията. Фокусът на програмата е към съществуващи фирми, работещи основно с крайни клиенти – Nahversorger, дейности от креативен характер, както услуги насочени към физически лица.

ВАЖНО: Специфичното е интерпретацията на категорията Nahversorger. Препоръката ни е преди да започнете с подготовката на заявлението за подпомагане, да проверите кодът на икономическата дейност, която извършвате по класификатора на икономическите дейности ÖNACE.

Срок за подаване

Срокът за подаване на проектните заявления за онлайн-магазин в Австрия е 10.06.2020 година, като за разлика от останалите програми за подпомагане, свързани с Корона-кризата, средствата тук са ограничени. Съветът ни е, при наличие на готова концепция или конкретни намерения, за прехвърляне на част от настоящите Ви услуги към онлайн-търговия, да подадете заявлението своевременно.

Различното в тази програма, в сравнение с останалите програми за безвъзмездно подпомагане е срокът за признаване на проектните разходи. Типичното правило, че се признават разходи единствено след подаване на проектното заявление в случая отпада, т.е. по програмата Wien Online могат да се признаят вече направени разходи по проекти след 01.03.2020 година.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 75% и е ограничен до 10 000 евро. Това означава в конкретен пример, че предприемач/предприятие планиращ/о разходи за създаване (програмиране, обработка на снимки, разходи за текстове, лицензи и т.н) на един онлайн-магазин, които са на обща стойност 12 000 евро, може да получи от управляващия орган 9 000 евро безвъзмездна финансова помощ.Проектното заявление може да бъде подадено и попълнено единствено онлайн. За целта е необходима регистрация в страницата на икономическата агенция: www.wirtschaftsagentur.at

Контакт

Разбира се при затруднения с попълването на формуляра, дефиницията на проекта и реализацията му може да се обърнете и към нас.

EW-Solutions GesR
www.ew-solutions.eu
ел. поща: [email protected]
телефон: +43 676 632 52 02


Прочетете също: