Онлайн форум „КАРИЕРА В БЪЛГАРИЯ“

На 12 януари 2021 г. от 10 часа централно европейско време Mинистерството на труда и социалната политика (МТСП) в сътрудничество с Агенцията по заетостта (АЗ) ще организира онлайн форум “Кариера в България“. Събитието ще се проведе чрез платформата на Европейската комисия „Европейски дни на труда”. 

Регистрация на участници и работодатели

Регистрацията за участници и работодатели вече е отворена на страницата на събитието и е напълно безплатнa.

Представители на Министерството на труда и социалната политика в сътрудничество с най-добрите професионалисти в трудовото посредничество на Агенцията по заетостта ще предоставят ценна информация за възможностите за стартиране или продължаване на своята професионална реализация в България, трудовото и социално законодателство в страната, мерките за съчетаване на личния и професионалния живот, програмите за стажуване и повишаване на професионалната квалификация, както и данни за условията на
живот и работа в страната. В събитието ще участват също представители на Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и на Службите по трудови и социални въпроси на МТСП към посолствата на Република България в европейските страни с най-големи български общности, които ще съдействат на участниците с отговори на въпроси.

Работодателите ще имат възможност да презентират фирмите си, да заявят свободни работни места, да осъществят контакт с голям брой участници от разнообразни образователни и квалификационни направления, да провеждат интервюта с избрани кандидати и да управляват цялостния процес по наемане на съответните лица.

На кариерния форум участниците ще имат възможност да осъществят директен контакт с работодатели, да се информират за предлаганите от тях работни места и да кандидатстват по обяви за работа. Можете да се включите в събитието от всеки компютър или мобилно устройство с интернет връзка. Това е възможност да спестите време, усилия и разходи при търсене на работа или на кандидати по обявени позиции!

Очакваме Ви!
Подробна информация за събитието, възможност за регистрация и контакти на организаторите са налични на страницата на провеждане на събитието на български и английски език.

Статии за Австрия, които ще Ви допаднат: