Oтглеждане на куче във Виена

Знаете ли, че във Виена има 58 000 регистрирани кучета и над 170 зони за кучета (Hundezone)? Това число изобщо обаче не е изненадващо, тъй като приятелството между човека и кучето съществува от векове.

За отглеждане на куче, с изключение на кучета водачи, се начислява такса. Данъкът трябва да се плаща за всяко куче, което се отглежда в град Виена и е на повече от 3 месеца. При определени условия може да бъдете освободени от таксата за куче или да кандидатствате за намаление.

Можете да регистрирате или отпишете Вашето куче от системата онлайн, като за тази цел се нуждаете само от номера на микрочипа на Вашия четириног приятел.

Don't: Run when it's too hot: Health, safety, and behavioral running tips for logging miles with your four-legged fitness partner. | Health.com

Ако отглеждате куче във Виена, трябва да сключите и поддържате застраховка за отговорност за поне 725 000 евро в съответствие с Виенския закон за хуманно отношение към животните. Това е предназначено за покриване на телесни наранявания и имуществени щети, причинени от кучето. Ако не се съобразите, ще започне административно наказание.

Експертен сертификат от 1 юли 2019 г.:

  • Ако закупите куче от 1 юли 2019 г., ще трябва да представите доказателство за компетентност.
  • Ако сте отглеждали куче през последните 2 години, нямате нужда от доказателство за компетентност.
  • Ще получите доказателство за компетентност, като посетите курс, проведен от оторизирани кучешки експерти. Курсът продължава (най-малко) 4 часа и трябва да даде основни знания за придобиването, отглеждането, грижите и образованието на кучетата, както и законовите разпоредби преди приемането на животното.

Причини за намаляване на такса или освобождаване от нея

Получатели на ниска пенсия или минимален доход

Ако имате мобилен паспорт, ще получите добавка от 50 процента за максимум едно куче. Отстъпката ще бъде одобрена след представяне на валиден мобилен паспорт и идентификационен номер на снимката. Повече за мобилния паспорт: ТУК

Завършване на лиценз за куче (Hundeführschein)

Ако вашето куче успешно завърши лиценза за куче, съгласно регламента на правителството на Виена относно съдържанието и попълването на лиценз за кучета (Hundeführscheinverordnung), вие сте освободени от данък за тестваното куче за годината след прегледа.

ВАЖНО: Това е освобождаване от данък, което може да се направи само веднъж за всяко куче.

BGKontakti
Полезни контакти с българските експерти и специалисти във Виена

Куче пазач в селскостопански или горски бизнес

Ако имате куче пазач в селскостопански или горски бизнес, има намаление с 36 евро на куче.

Освобождавания от данъчно задължение

  • федералното правителство и община Виена за кучета, отглеждани с цел публична администрация
  • лица, които са освободени от такса въз основа на международни договори или съгласно общо признатите норми на международното право
  • асоциации за хуманно отношение към животните за кучета, които са били поети за целите на упражняването на тяхната асоциация (съгласно устава)
  • професионални търговци на домашни любимци за кучета, отглеждани за продажба или за разплод

Размерът на таксата зависи от броя на кучетата в едно домакинство или бизнес. За първото собственикът трябва да заплати € 72.00, а за всяко следващо – по € 105.00. Сумата трябва да бъде преведена на общината най-късно до последния ден на месец април (30.04). В случай, че се сдобиете с животно след този срок, имате 14 дни от момента на неговата регистрация, за да я заплатите. Отговорната служба е Magistratsabteilung 6 (МА 6)

Контакти за връзка:

Rechnungs- und Abgabenwesen (MA 6)
Buchhaltungsabteilung 40
21., Franz-Jonas-Platz 3, Stiege 2
Telefon: +43 1 4000-07910

Отглеждане на куче във Виена


Прочетете също: