Откриване на студентска банкова сметка

За да си отворите “Студентска Сметка”(Studentenkonto ) в австрийска банка, е нужно Вашето лично присъствие, на срещата с банковия чиновник / чиновничка (Berater / Beraterin ). На краткия разговор (около 30 минути), ще Ви бъдат зададени въпроси, свързани с Вашето социално положение, професиите на Вашите родители, очакваните финансови постъпления и потенциалните парични движения.

 • В зависимост от това какви отговори ще получи, банковият служител решава, дали ще Ви бъде дадена дебитна карта (Bankomatkarte ) още от самото начало или ще бъдете подложен/a на “изпитателен” срок (между 3 и 6 месеца в зависимост от политиката на банката).

 • За потенциалната сума на прехвърляне на рамките на Вашата сметкаизлизане на минус” ( Kontorahmen / Überziehungsrahmen ), можете да преговаряте чак след около шест (6) месеца. Нейната големина зависи от ежемесечните постъпления по Вашата сметка.

 • За кредитна карта, можете спокойно да си помечтаете първата една година. В много случаи, тази услуга бива твърдо отказвана(в зависимост от политиката на банката).

 • Достъп до Вашата сметка през интернет (Internet Banking),получавате без проблем.

Всяка банка има вътрешни разпоредби, за това на кои клиенти, какви опции по сметката да бъдат разрешени.За всички банки и студнтски сметки са в сила следните условия:

 • Безплатно откриването на студентска сметката,

 • Безплатно обслужване на студентска сметка,

 • Hеограничен брой на безплатни извлечения от сметката(Kontoauszug ),

 • Безплатно издаване на дебитна карта ( Bankomatkarte ),

 • Всички операции (плащания и тегления) с дебитна карта (Bankomatkarte) са напълно безплатни,

 • Всички преводи на пари (без ограничения в сумата)през сметката, в страни от ЕвропейскияСъюз – EС, са безплатни,

 • Безплатен достъп през Internet до студентската сметка с разплащателни опции (Internet Banking ).

Много от банките предлагат на студентите различни възможности за спестяване и инвестиране на личните им финанси: договор за жилищно спестяване, инвестиране в акции и фондове и др. За потенциалните възможности и условия, моля контактирайте с ВашияПерсонален Съветник (Berater / Beraterin) в банката.

 

Условия и докуменит:

 • Валиден задграничен паспорт ( Reisepass ),

 • Адресна регистрация ( Meldezettel ),

 • Документ, че сте приети в желания от Bас университет ( Zulassungsbescheid / Aufnahmebestätigung ),

 • Пари.

Всяка банка има възрастова граница за студентските сметки ( Studentenkonto ). За ERSTE Bank например границата е 30 години, за Volksbank границата е 27 години. След прехвърлянето на възрастовата граница, човек трябва да заплаща за услугите на банката.

 

Полезни съвети:

СЪВЕТ: В началото на всеки учебен семестър (Октомври и Март), банките предлагат на студентите различни награди и подаръци, за да станат техни клиенти – от калкулатори и клубни карти до часовници и GSM апарати. Възползвайте се от тази възможност –на Вас сметка в австрийска банка Ви е необходима по ред други причини – Договор с мобиленоператор, Слключване на договор за жилище и др.

 

СЪВЕТ: От личен опит (с някой австрийски банки), ние Ви препоръчваме една от най-добрите банки в Aвстрия – ERSTE Bank – Отлично обслужване, Заинтересованост и Коректност. Тя разполага с многo и лесно достъпни офиси, както във Виена така и из цялата страна. Отношенитео и политиката на банката спрямо българските студенти са отлични. Поинтересувайте се и за многото други опции и пакети, които банката предлага. Повече информация ще намерите на следния адрес: www.sparkasse.at/erstebank