Отпадат скъпите такси при плащане с карта

Една добра новина за всички потребители на дебитни и кредитни карти – край на скъпите такси при теглене от банкомат в чужбина или плащането на допълнителна такса за плащане с кредитна карта. Дори банките, които се намират в страни от ЕС извън еврозоната, включително България, трябва да спазват това правило. В случаите, когато извършвате трансгранично плащане в друга валута (примерно шведски крони или английски паунд) в рамките на ЕС, вашата банка не може да иска от вас да заплатите по-висока такса, отколкото за еквивалентна национална операция.

Това включва всички:

  • преводи между банкови сметки в различни страни от ЕС
  • теглене на пари от банкомати в страни от ЕС
  • плащания с дебитни или кредитни карти в ЕС
  • операции по директен дебит.

Пример:

Купувате си билет през сайта на някоя авиокомпания. Избирате плащане с кредитната карта VISA. Системата ви начислява 10 евро такса за услугата. Това е една от скъпите такси, които се среща най-често. Така функционираше до скоро. Сега можете да се свържете местния европейски потребителски център, който подава жалба до авиокомпанията. Авиокомпанията ви възстановява таксата в размер на 10 евро и променя правилата си, за да премахне незаконната допълнителна такса от своя процес на резервация.

Изключение:

Такива има при плащания с American Express, Diners Club и служебните или корпоративните кредитни карти, при които плащането е за сметка на вашия работодател. Те не са обхванати от правилата на ЕС за платежните услуги и е възможно да ви бъде начислена допълнителна такса, когато използвате такива карти.

Измами с карти и плащания

Ограничава се сумата, която може да поискат от вас да заплатите, ако сте жертва на измама с карта или плащане. Независимо от размера на измамата, могат да поискат от вас да платите най-много 50 евро за покриване на разходите, свързани с измамата. Така се ограничават скъпите такси при злоупотреба с вашата карта.

Нещо не се заплаща в случаите, когато не сте били в състояние да разберете за загубата, кражбата или незаконното присвояване на средства (картата ви е копирана и дебитирана без вашето знание). Вашата банка или издателят на вашата карта трябва да покрият всички разходи свързани с измамата. Това правило се прилага и ако загубата на картата е по вина на банков служител.


Прочетете също: