Паспорт майка – дете (Mutter – Kind Pass)

altТова е пълна програма с медицински прегледи и изследвания, с която австрийската държава гарантира здравето на бременната и детето до навършване на 5 г. Тя включва кръвни изследвания, тестове за рискови фактори, ултразвук, гинекологични и други прегледи по време на бременността. За детето се предвиждат прегледи при педиатър, ортопед, УНГ, офталмолог и др., които се провеждат по определена схема.

Условия: Гражданството не е от значение за прегледите по програмата, от тях могат да се възползват и чужденки.

Срокове: Първият преглед на бременната трябва да бъде извършен до края на 16-тата гестационна седмица, а на детето – до края на първата седмица след раждането. При определени обстоятелства е възможно отклонение от тези срокове.

Лица и институции, от където може да се получи формуляр: Общопрактикуващ лекар, гинеколог, център за консултации на бременни, отделение по акушерство и гине¬кология на поликлиника, амбулатория. Това става веднага след първия преглед, установяващ бременността.

Разходи: Формулярът, както и всички прегледи и консулта¬ции по програмата, извършвани от лекар, който има договор с вашата здравноосигурителна каса, са безплатни. Ако бъдещата майка няма здравна осигуровка, има варианти да се покрие изискването за безплатни прегледи и водене на картон за бременността според програмата.

Необходимо е преди първия преглед да се представи потвърждение за претенция към здравната каса, която обслужва района на местоживеенето. Прегледите, направени в чужбина, се признават в Австрия при кандидатстване за помощи и надбавки, ако видът и сроковете им са съгласно изискванията на програмата.

ВАЖНО: Детски надбавки въз основа на програмата: Условие за получаване на детски надбавки е да бъдат извър¬шени първите десет прегледа по програмата – 5 по време на бременността и 5 до14-тия месец на бебето. Всички те трябва да са проведени коректно и навременно и да са описани в здравния картон. В случаите на закъснение или неявяване по собствено усмотрение от страна на майката, сумата на отпусканите надбавки се намалява.

Ултразвукът (Hüftultraschalluntersuchungen) и видеозонът по време на бременността и от 6-тия до 9-тия прегледи на бебето не са предпоставка да се продължи изплащането на надбавките в пълен размер. За всеки случай, направете ксеро-копия на двата формуляра от картона “Паспорт майка-дете” преди да предоставите оригиналите на здравноосигу¬рителната си каса.

Допълнителна информация можете да намерите в австрийския здравен портал gesundheit.gv.at.

Една гестационна седмица = 7 дни. Нормално бременноста продължава 40 гестационни седмици, смятано от датата на последния менструален цикъл.


Публикувано в списание “Виена нашият град №4”