Обръщение на Посланик Иван Сираков

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

Приключиха успешно за четвърти път в новата история на България изборите за членове на Европейския парламент от РБ. Използвам този случай да отправя сърдечна благодарност на тези от Вас, които счетоха за свой национален дълг да се включат в организацията и провеждането на изборния ден в шестте български избирателни секции на територията на Австрия. във Виена, Залцбург, Инсбрук, Брегенц и Линц.

През последните години Посолството среща Вашата подкрепа в хода на цялата организация, което поражда изключително задоволство, че извън страната живеят българи, възприемащи себе си като европейци и космополити, искайки и техният глас
да бъде чут в Парламента на Европа.

Като българин съм горд с тази констатация, а като човек съм впечатлен от продължилото повече от 2 месеца сътрудничество между служителите в дипломатическата служба и организациите на българските общности в Австрия, което направи възможно безпроблемното протичане на изборния ден. Обикновено тези усилия остават скрити от погледа на широката публика, но Ви уверявам, че динамичният синхрон на тази двупосочна връзка допринесе съществено за отличното функциониране на избирателните секции.

Поднасям сърдечна благодарност за положените усилия и желая на всички Вас всичко най-добро в личен и служебен план.

Ваш

Посланик Иван Сираков