Повече от 2500 безработни българи в Австрия

По информация на AMS (Arbeitsmrktservice), 13,1% от българите, живеещи в безработни. Повече от 2 549 наши сънародници търсят препитание в алпийската република и са записани в местните бюра по труда. Голяма част от тях получават социални помощи. Също така голям е и броят на българските граждани, които са назначени на работа с договори на половин роаботен ден  (Teilzeit) или дори  с договори за минимална трудова заетост (Geringfügig) и получават изравявания до социалния минимум в размер на 857 €/месечно на човек.

Числото на търсещите работа обаче трябва да е много по-голямо, ако се вземе под внимание реалния размер на българската общност в Австрия. Според наскоро публикувани данни на Австрийския статистически институт, броят на официално живеещите в Австрия български граждани се е увеличил с 200% в последните 10 години – от 6 248 през 2005 година на 19 607 през август 2015 г.  Като се прибавят и натурализираните австрийци от български произход, официалният размер на българската общност набъбва на  21 615 човека. Наблюдатели на българската общност обаче припомнят,  че статистиката на австрийското бюро по труда не обхваща стотици сънародници, които пребивават полулегално в страната, без да имат адресна регистрация и документ за постоянно пребиваване (Anmeldebescheinigung). Според тях реалната численост на българската общност в Австрия възлиза на 25 000 човека.

Също толкова стряскаща е статистиката и за румънските граждани в Австрия, сред които броят на безработните е 10%. По данни на социалното министерство във Виена в момента на австрийския трудов пазар са регистрирани малко над 50 хиляди българи и румънци, а общия брой на безработните е над 6 000 човека.

Официалното обявяване на тези цифри от австрийския ежедневник diePresse мобилизира австрийските националисти от Партия на свободата (FPÖ), които настояват за ограничаване на достъпа до трудовия пазар за българи и румънци. Говорител по социалните въпроси в партията, Херманд Кикл, настоява това да стане “веднага“.