Средно 24232 евро е покупателната способност на живеещите в Австрия.

момиче в бар
момиче,, бар

Покупателната способност на живеещите в Австрия възлиза на 24 232 евро на глава от населението годишно. Това съобщи Австрийската информационна агенция – APA днес. Тя е малко по-висока от тази на германците, които разполагат с 23 637 евро годишно, но значително по-ниска от тази на швейцарците – 40 739 евро.

Според резултатите от проучването на покупателната способност проведено от GfK Austria за 2021 г., Долна Австрия (Niederösterreich) е провинцията с най-богато населениe и на първо място в статистиката. Нейното население разполага средно с 25 615 евро годишно. На второ място се позиционира Форарлберг (Voralberg), жителите на която имат покупателна възможност в размер на 25 535 евро. На последно място в Австрия е столицата Виена – виенчани разполагат само с около 22 659 евро годишно.

Виена

Едно малко уточнение обаче трябва да се направи. Жителите на Първи Район (1 Bezrik), центъра на Виена, са с най-висока покупателна способност в Австрия. Те разполагат средно с 40 187 евро на човек. Те изпреварват най-богатия град в Австрия – Мьодлинг (Mödling), разположен в Долна Австрия, в непосредствена близост до Виена. Населението на малкия град разполага средно с 31 044 евро годишно. Следващи в любопитната статистика са Виена-Хитцинг (13 Bezrik), Корнойбург (Korneuburg), Тулн (Tuln) и Виена-Дьоблинг (19 Bezrik).

Покупателната способност (Kaufkraft) измерва наличния нетен доход на населението, включително държавни помощи като обезщетения за безработица, детски надбавки или пенсии, и е на разположение за всякакви потребителски разходи, жилища, свободно време или за спестяване

Най-високото действително индивидуално потребление на глава от населението в ЕС е регистрирано в Люксембург с ниво от почти 40% над средното. Германия е 25% над средното и Австрия е с почти 20% над средното. Швеция, Дания, Белгия, Финландия, Франция и Обединеното кралство регистрират нива между 10% и 18% над средното и Холандия е с почти 10% над средното. В Ирландия, Италия, Кипър, Испания, Малта и Гърция нивата са с от 3% до 20% по-ниски от средното. Литва, Словения, Португалия, Полша, Словакия и Чешката република са били между 20% и 30% под средното, докато Латвия, Естония, Унгария и Хърватия са били между 30% и 40% по-ниско. Румъния и България са с нива около 50% по-ниски от средното за ЕС.

СПС – Стандарт на покупателната способност (СПС) е изкуствена парична единица, която елиминира разликите в равнищата на цените между отделните държави. По този начин един СПС купува еднакво количество стоки и услуги във всички страни. Това средство позволява смислено сравняване на икономическите показатели в отделните страни


Прочетете също: