Получаване на общинско жилище във Виена

Получаването на общинско жилище във Виена изглежда на пръв поглед лесно, но е свързано с много бюрокрация – подготовка и представяне на множество документи, ходене по различни инстанции и разговори с чиновници (Beamte).

Търсенето на подходящо жилище идва чак в края на един дълъг процес, който може да бъде разделен на четири основни етапа:

1. Проверка на критериите

2. Регистрация

3. Огледи на жилища

4. Сключване на договор

Така подредена, системата не трябва да ви отчайва! Основната ви цел е получаването на документа, удостоверяващ, че ви сте одобрен от служителите да получите общинско жилише – Vormerkschein. Чрез него доказвате, че отговаряте на всички основни критерии (Grundvoraussetzungen) и поне на един от мотивите за записване (Vormerkgründe). Във връзка с това трябва да сe поддаде молба (Antrag), придружена от всички нужни документи и удостоверения. Разглеждането на молбата и документите от служителите е напълно безплатно. Все пак, за да си спестите време и усилия, е препоръчително като първа стъпка да проверите дали отговаряте на основните изисквания и поне на едно от условията:

1. Проверка на основните критерии и условия. 

Всеки един от следните критерии трябва да бъдат задължително изпълненен за да получите общинско жилище: 

  • Навършени 17 години
  • Приходите на всички, които ще живеят в жилището не трябва да надхвърлят границите посочени в таблицата.

За повече нагледност разгледайте следните два примери.

ПРИМЕР 1: При едно семейство, състоящо се от 3 лица – двама родители с едно дете – се събират официалните, месечни доходи на двамата родители. Ако техният сбор НЕ надхвърля 5.089,29 €/месечно, изчислено при 14 заплати (или общо 71.250 € годишно) – семейството има право на общинско жилище. В противен случай то рябва да си търси жилище на свободен наем.

ПРИМЕР 2: При едно семейство състоящо се от 4 лица – двама родители с едно дете и една баба – се събират доходите на двамата родители и пенсията на бабата от България, изчислена в евро. Ако общият им сбор НЕ надхвърля 5.680,71 € месечно, изчислено при 14 заплати (или общо 79.530 € годишно) – семейството има право на общинско жилище. В противен случай то рябва да си търси жилище на свободен наем.

Често желаещите да получат общинско жилище включват в документацията и своите пенсионирани родители, като по този начин намаляват общите си приходи и се вместват в горепосочените граници.

  • Семейният статут трябва да е изяснен. В случаите когато сте омъжена/женен можете единствено и само съвместно с вашия съпруг/съпруга да подадете молба за общинско жилище.
  • Кандидатите за общинско жилище трябва да имат постоянно местожителство (Hauptwohnsitz) на един адрес във Виена поне от 2 години. Изключение от това правило правят единствено децата, които са регистрирани на този адрес от момента на своето раждане (тоест са на по-малко от 2 години).
  • Кандидатите трябва да имат австрийско, европейски (EU) или швейцарско гражданстов; да са граждани на Норвегия, Лихтенщайн или Исландия или ако са от друга страна да имат валидна виза за постоянно пребиваване на територията на Република Австрия.

Кандидатът трябва да отговаря поне на едно от следните условия за да получи общинско жилище:

– Жилището, което в момента обитава е пренаселено (Wohnung überbelegt). Това е един доста относителен фактор, но за ориентация може да ви служи броят на стаите. Едно едностайно жилище се води за пренаселено, когато в него живеят повече от двама души. Едно двустайно жилище се води за пренаселено, когато в него живеят повече от трима души и т.н.;

– Живее в жилище и обстановка, вредни за здравето;

– Поради напреднала възраст или болест кандидатът се нуждае от жилище, предлагащо подходящи за неговата ситуация условия за живеене;

– Млади хора до 30 годишна възраст, без собствено жилище;

– По една или друга причина вие и вашият партньор трябва да живеете в отделни домакинства;

– Трябва да напуснете не по своя вина служебното жилище – при пенсиониране или в случаи на трудови злополуки, когато вече не можете да работите за своята фирма;

– Някой от кандидатите за жилище е инвалид в инвалидна количка.

2. Регистрация и включване в списъка с чакащите (Warteliste)

Ако изпълнявате всички основни изисквания и отговаряте поне на едно от условията е време да подадете молбата си. Това може да направите най-лесно през интернет, като попълните онлайн -формуляра на следния адрес: www.wienerwohnen.at

Друга възможност предлага информационният център, където можете да говорите със служителите лично. Ако изберете този вариант е препоръчително предварително да уговорите среща (Termin). Най-важното на този етап е да подготвите прилежно нужните ви документи и да попълните внимателно и точно формуляра. Проверката на документите от страна на служителите е в рамките на два-три работни дни. Нужни документи:

– Документ за гражданство (Staatsbürgerschaftsnachweis) 

– лична карта или задграничен паспорт (за българи);

– Свидетелство за раждане (Geburtsurkunde);

– Удостоверение за актуалните доходи (Aktuellen Einkommensnachweis);

– Номер на социална и здравна осигуровка;

– Договор за наемане на настоящото жилище и адресна регистрация;

– Свидетелство за брак (Heiratsurkunde), в случай че има сключен такъв;

– Майка-дете-паспорт (Mutter-Kind-Pass), в случай че сте бременни;

– В случай, че сте вдовец/ца – удостоверение за смърт на съпруга/та (Sterbeurkunde).

На кандидатите е предоставена възможност да избират района (Bezirk) в който да живеят. Този избор обаче може да доведе до голямо забавяне на целия процес, особенно в случаите, когато предпочитанията са ограничени до един или два квартала. Трябва да се отбележи, че размерът на жилището и броят на помещенията в него не подлежат на избор – те зависят изцяло от броя на хората, които се настаняват в него.

3. Огледи на жилища 

Веднъж включен в списъка с чакащи, кандидатът получава предложение за оглед (Besichtigung). В случай, че жилището не отговаря на неговите желания, той може да го откаже и да изчака второ предложение. За съжаление предложенията са само 2, след което кандидатът се изважда от списъка за срок от три години. През този период той има възможност да продължи сам търсенето.

4. Сключване на договор за наемане на жилище.

Когато изберете подходящо жилище настъпва моментът за сключване на договор за неговото наемане (Mietvertrag). За целта трябва да получите разпределение (Zuweisung) от централата, което удостоверява, че вие сте подходящ кандидат за избраното жилище. На този етап документите се проверяват отново. С полученото разпределение кандидатът трябва да договори среща за подписване на договора. На нея се получават и ключовете за жилището. От този момент нататък нанасянето може да стане във всеки един момент.


Willkommensservice

Работно време:

Понеделник, Вторник, Четвъртък и Петък от 8.00 до 19.00 часа,

Сряда от 8.00 до 12.00 часа

Адрес: Guglgasse 7-9, А-1030 Wien.

Входът е от към Paragonstraße.

Контакт:

т: 05 75 75 75

е: [email protected]


Източник на информацията: списание “Виена нашият град”