Получаване на Помощ за жилище във Виена (Wohnbeihilfe)

Виена

През юни 2002 година Град Виена въвежда пакет за социална помощ с наименование „Обща помощ за жилище“ (allgemeine Wohnbeihilfe). Чрез него хора и семейства с по-скромни доходи получават възможност да наемат жилище във Виена според своите нужди, а не съобразено с месечните приходи. При определени условия има възможност да се получава помощ и за собствено жилище.

Българи и други чужденци, както и студенти, също могат да се възползват от тази финансова подкрепа, като по този начин подобрят качеството си на живот. Независимо дали сте доволни от размера на наема, който плащате сега – една проверка на условията и изискванията и дали те отговарят на вашата ситуация безспорно си заслужава. Безплатна консултация на немски език може да получите и от служителите в общински отдел 50 към общината (Abteilung Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten –MA 50).

Финансова помощ може да бъде получавана само за едно жилище – това в което нейният получател има постоянна адресна регистрация (Hauptwohnsitz). Дали човек може да получава този вид помощ и в какъв размер зависи от четири основни фактора:

1. Размера на домакинството (Haushaltsgröße);

2. Доходите на домакинството (Haushaltseinkommen);

3. Размера на жилището (Wohnungsgröße);

4. Разходите по жилището (Wohnungsaufwand).

Размер на домакинството (Haushaltsgröße): При определяне размера на помощта се взимат под внимание всички лица, които живеят заедно в едно домакинство с кандидата. При съжителство с приятели (WG) под внимание се взимат приходите и регистрациите на всички лица, които живетя по документи на този адрес. За доказателство се приема адресната регистрация (Meldezettel).

Доходи на домакинството (Haushaltseinkommen); Под доходи на домакинството се разбират нето приходите на всички официално регистрирани на адреса на домакинството лица. Месечният приход се равнява на една дванайста от годишният нето приход, включително 13 и 14 заплата (Weihnachts- und Urlaubsgeldes). Всички доходи трябва да бъдат официално доказани с подходящи документи. Студенти, получаващи издръжка от семействата си в чужбина, трябва да покажат Удостоверение за издръжка (Unterstützungserklärung), подписано от родителите. Също така е нужно да покажат трансфера на парите през последните три месеца, което става най-лесно чрез банково извлечение (Kontoauszug)Кандидатстващите да получават Помощ за жилище трябва да имат минимални месечни приходи в размер на:

– 1 възрастен човек – 794,91 €

– 2 възрастни хора – 1.191,84 €

– за всяко дете – 122,65 €

За повече информация може да разгледате публикуваните на следния адрес таблиците, като изберете онази от тях, която пасва на вашата ситуация: www.wien.gv.at

Размер на жилището (Wohnungsgröße): За да се избегнат злоупотреби и да се запази социалната справедливост, е приета нормата „приемлива жилищна площ“, според която на един възрастен човек са му нужни макс. 50 кв.м жилищна площ. За двама са нужни 70 кв.м., а за всяко допълнително лице (примерно дете) се прибавят по 15 кв.м.

ПРИМЕР: Приемливата площ за едно тричлено семейство, състоящо се от двама родители и едно дете е 85 кв.м. В случай, че кандидатът за получаване на помощ, живее в по-голямо жилище, нейният размер ще бъде намален и преизчислен за максималната приемлива за неговата ситуация площ.

Разходи по жилището (Wohnungsaufwand): При пресмятане на разходите по жилището не се взимат под внимание данъците, разходите за ток и газ, разходите за подобряване и поддържане и т.н. В случаите на наето жилище (Mietwohnung) и подписан неограничен договор (Unbefriestet Mietvertrag), максималната призната стойност е за квадратен метър жилищна площ на категория А, без включени надбавки (5,16 €/кв.м за 2013 г.). При ограничени договори (befristeter Mietvertrag) или жилища от по-ниска категория (B) се признават само 75% от цената за квадратен метър жилищна площ (3,87 €/кв.м за 2013 г.).

За да получавате Помощ за жилище е нужно да подадете молба, придружена от всички документи, чрез които да се определи нейния размер: – Молба (Antrag auf Wohnbeihilfe);

– Личен документ на кандидата – задграничен паспорт или лична карта;

– Адресни регистрации на живущите в домакинството лица, както и свидетелство за брак и раждане (ако има такива);

– Фишове за заплата от последните три месеца от всички работоспособни лица в домакинството (Einkommensnachweise );

– Декалрация за други видове доходи (Erklärung über weitere Einkommen).

В случай, че няма такива, тя трябва да бъде подписана и представена;

– Номер на банкова сметка, на която ще се превеждат парите от помощта.

Пакетът от документи може да бъде изпратена по пощата, чрез факс или внесен лично от подателя им до 15 число всеки месец :

 

Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten (MA 50)

Gruppe Wohnbeihilfe

Адрес: А-1190, Heiligenstädter Straße 31, Stiege 3, 2. Stock,

Einlaufstelle Zimmer 228

Einreichungen aus den Bezirken 1.-15.: Ebene 2 

Einreichungen aus den Bezirken 16.-23.: Ebene 3 

Telefon: +43 1 4000-74880

Fax: +43 1 4000-99-74896

 

Приемни дни:

Понеделник, Вторник, Четвъртък и Петък: от 8 до 13 часа,

допълително в Четвъртък: от 15.30 до 17.30 часа. 

 


Източник на информацията: списание “Виена нашият град”