Полезна информация за засегнатите от кризата с коронавирус бизнес и предприемачи в Австрия

[arve url=”https://www.facebook.com/informationsportal/videos/301017480883603/” /]

Като част от пакета с мярки за подпомагане на дребния и среден бизнес , Виенската икономическа агенция обяви линия за субсидиране на проекти. Програгамата е насочена към
инвестиции за създаване на инфраструктура за работа от вкъщи – Homeoffice.

Процентът на безвъзмездната финансова помощ е 75%, като максималната възможна субсидия за всеки проект е 10 000 Евро. Информация за условията и изискванията можете да намерите на страницата на агеницята: www.wirtschaftsagentur.at/foerderungen/programme/home-office-131/

Заявления за подпомагане по тази програма вече могат да се подават, със задна дата – 01.03.2020 г.

Стопанската камара във Виена (WKW), в сътрудничесто с Виенската икономическа агенция (Die Wirtschaftsagentur Wien) и община Виена ще приемат от 01.04.2020 г. заявления за безвъзмездна финансова помощ по програмата COVID-19 SONDERFÖRDERUNG.

Обект на подпомагане в тази програма са Виенски фирми, членове на стопанската камара от минимум 2 години с максимално 10 заети лица (служители). За да получат финансова подкрепа по програмата, кандидатстващите фирми трябва да са пряко засегнати от създалата се ситуция с новия коронавирус, при доказуем спад в оборотите от минимум 50%.

Субсидията се изразява в две направления:

  • Подпомагане за разходи за наеми със стопански цели
  • Подпомагане-обезщетение за пропуснати ползи при оборот до 1000 евро месечно.

Периодът, който ще бъде обект на подпомагане е от 01.03.2020 г. до 31.07.2020 г.

Заявленията могат да се подават от 01.04.2020 г.. Описание на условията и изискванията ще намерите в документа на този линк: www.wko.at/service/w/Infoblatt-Corona.pdf


За подробна информация на български език може да се обърнете и към бизнес експертите на EW-Solutions GesR

ел. поща: [email protected]
телефон: +43 676 632 52 02

 


Полезна информация по темата: