Почасова работа в Австрия

Почасова работа: За “работещи почасово” (Geringfügige Beschäftigung) се считат лица, които работят на частично работно време и получават месечно до 438,05 евро. Освен застраховка “злополука” (Unfallversicherung) не съществува друга задължителна социална застраховка. Но има възможност да се сключи доброволна здравна и пенсионна застраховка при териториалната здравноосигурителна каса (WGKK- Wiener Gebietskrankenkasse).

Всички трудово-правни закони важат също и за работещите почасово, както и колективните договори. Те имат право да претендират за заплащане на отпуск и коледно заплащане. Ако има вътрешно-фирмени схеми на заплащане и фирмени споразумения, то те се отнасят и за тази категория работещи.

Работещите почасово също имат право и на платен празничен ден. Ако празникът се пада в ден от седмицата, в който би се работило, то този ден важи като платен празничен ден. Ако предприятието осигурява социални придобивки, които не са парични, то и работещите почасово имат право на дял, който се определя според периода, през който са работили.

Повече информация : www.help.gv.at


Подобни статии:


Източник на информацията:

в. Виена Днес