Правителството в Австрия отпуска допълнителни помощи за семейства с деца

Правителството в Австрия отпуска допълнително 30 милиона евро за семейства в нужда.

“Искаме да помогнем на всички семейства с деца, които заради кризата, без тяхна вина, са изпаднали в затруднение”, каза пред медиите министър Христине Ашбахер (Familienministerin Christine Aschbacher). “Те трябва да получат финансова подкрепа без бюрократичн усложнения”.

Финансова подкрепа ще получат всички семейства, в които поне единият родител е:

  • загубил работното си място заради развилата се криза с новия коронавирус,
  • ако единият родител е прехвърлен на модела Кратко работно време (Kurzarbeit) или
  • ако единият родител е самоосигуряващо се лице и има право да получи финансова подкрепа от фонда Härtefallfonds.

Право да получат финансова подкрепа ще имат и семейства с деца, които получават семейна помощ за тях (Familienbeihilfe).

ВАЖНО: Друго изискване към кандидатите за помощ е засегнатият родител да е бил нает на работа до 28 февруари 2020 година и настоящият доход, с който семейството разполага да е под определена граница (според размера на семейството).

При този вид помощ става въпрос за еднократна финансова подкрепа. Нейната горна граница, която ще се изплаща на семействата, ще бъде в размер на досегашния официален семен приход (bisherige Einkommen).

Целта на правителството в Австрия е да се избегне типичната за Австрия бюрокрация, каза министърът. Заявленията за подпомагане ще могат да се подават след 15 април 2020 година към Министерство на труда, семейството и младежта (Mundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend ). На тази дата в уебсайта на министерството ще бъде публикуван формуляр за заявка: www.bmafj.gv.at

Правителството в Австрия Христине Ашбахер

Правителството в Австрия Христине Ашбахер


Прочетете също: