Представяне на сборника „Текстът Левски –прочити в свой и чужд контекст“ във Виенския университет

altВ Института по славистика на Виенския университет, на 16 юни т.г. се състоя представяне на сборника „Текстът Левски – прочити в свой и чужд контекст“. Издаването на сборника финализира работата по интердисциплинарния проект, иницииран през 2012 г. от лектора по български език и култура във ВУ проф. Любка Липчева и българския посланик във Виена Елена Шекерлетова във връзка с 175-та годишнина от рождението на Апостола на свободата. Той съдържа докладите от Международния студентски семинар /Карлово, 2013 г./, в който участие взеха студенти по българистика от 6 европейски университета – Фрайбург, Виена, Страсбург, Познан, София и Пловдив.

Изследванията на живота, делото и идеите на Васил Левски на филолози, историци, българисти и културолози открояват присъствието на Апостола в паметта на европейския 19-ти век. Проектът се реализира с активната подкрепа на фондация „Васил Левски“, община Карлово и Националния музей „Васил Левски“, Карлово. Сред гостите на събитието бяха директорът на Института по славистика на ВУ проф. Феодор Поляков, посланик Елена Шекерлетова, председателят на фондация „В. Левски“ проф. Иван Стоянов, зам. кметът на община Карлово Антон Минев, директорът на НМ „В. Левски“ Дора Чаушева, студенти и преподаватели от ВУ, представители на българската общност.

Сборникът бе представен от проф. Липчева, а студенти-участници в проекта споделиха опита си от работата по избраните от тях теми и тезите на своите изследвания. Някои от участниците се включиха с видео-послания – от Фрайбург и Познан. Дора Чаушева, директор на НМ „В. Левски” в Карлово направи мултимедийна презентация на музейния комплекс, а проф. Иван Стоянов изнесе лекция на тема „Революционерът Васил Левски и европейските демократични движения на 19-ти век: Мацини, Кошут, Херцен, Петьофи“.