05.02.16: Представяне на сериала СИНДИКАТЪТ във Виена

На 05.02.2016 година

От 18:30 до 21:30 часа

Място: кино “Schikaneder”

Адрес: Margaretenstraße 22-24, А-1040 Виена

Вход: 5 евро

 

СИНДИКАТЪТ 

български сериал

ДИСТАНЦИИ

представяне на пилотната серия във Виена

„Синдикатът“ е некомерсиален проект, създаден под формата на кино сериал. Сюжетът му разказва понякога с духовит, друг път с болезнено сериозен тон за възникването и развитието на едно ново общество (мафия от артисти, наречена Синдикатът), чиито идеални цели са съживяването и популяризирането на изкуството и културните ценности в България, и проследяването на положителните последствия от тези действия.

Проектът е анти-его настроен. Акцентът умишлено е изместен от личността на артиста и е насочен към неговия акт на творчество. „Синдикатът“ има пред себе си няколко основни задачи:

1. В разрез със съвременните комерсиални тенденции, наложени от телевизионните сериали, кино сериалът има за цел да реабилитира стойностите на изкуството и функциите му да провокира съзнанието и да въздига духа на неговия свидетел – зрителя.

2. „Синдикатът“ експериментира с различни жанрове и стилистики. Събирайки ги в обща видео платформа, проектът изследва тяхната съвместимост и възможните връзки помежду им с цел създаване на допълнителни полета за действие и привличане на нови публики.

3. Приоритет на Синдикатът е подпомагането на артисти от всички области на изкуството, поощряване на по-млади творци, разгръщане на техния потенциал и предоставяне на алтернативи в една все по-трудна културна обстановка.

Пилотната серия “Дистанции” е създадена без държавна или частна субсидия. Бюджетът за следващата серия ще се сформира от сумата, събрана от продажбата на билети.

ВХОД: 5 евро.