Презентация за трудовото и осигурително право в Австрия

Във връзка с акутната нужда от повишена информираност сред работещите в Австрия българи по редица въпроси свързани с условията на труд, Австрийската федерация на синдикатите (ÖGB) и КНСБ организира презентация на тема: 

“Основни права и задължения на работниците и служителите във връзка с трудовото и осигурителното правo в Австрия”

Тя ще се състи на 1 юли 2016 г. в град София и ще бъде направена от маг.Милена Панева, юридически съветник към ÖGB във Виена. Специални гости на събитието ще бъдат председателят Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ) в България на Пламен Димитров и представители на различни браншове. Целта е българските граждани, работещи или желаещи да сторят това в Австрия, да получат актуална и подробна правна информация за техните трудови и социални права и задължения. В презентацията специално внимание ще бъде обърнато на: 

•Видове трудова заетост,

трудов договор, колективни трудови договори,

прекратяване на трудовото правоотношение, 

работно време, 

право на отпуска в Австрия;

•Австрийската федерация на синдикатите, Камерата на работниците, други институции;

•Социално осигуряване в Австрия;

След презентацията гостите ще имат възможност да задават въпроси и обменят опит.


Дата: 1 юли 2016 г.

Начало: от 9.00 до 11.30.00 ч.

Място: София, пл.”Македония”1 ( Сградата на КНСБ)


Контакт

маг. Милена Панева / Mag. Milena Paneva

тел.: 004315344439110

мейл: milena.paneva@oegb.at