Прекратяване на договор с мобилен оператор в Австрия

Как безболезнено и законно да прекратим договор смобилен оператор?
За да получат безплатен или евтин мобилен телефон много граждани се съгласяват да сключат договор, който ги обвързва за 12, 24, а понякога и повече месеци с един мобилен оператор. Това което всеки трябва да знае в случая е:

1. След изтичане на периода предвиден в договора, той не се прекъсва автоматично. Нужна е реакция от страна на потребителя (Абоната) за да бъдат прекратени взаимоотношенията (Молба за прекратяване на договора).

2. Да се вземат под внимание сроковете (Kündigungsfrist), предвидени в договора, за неговото прекратяване

3. Да се подсигури писмено потвърждение за това споразумение

Кога може да се прекрати един договор?
Това винаги е упоменато в самия договор с оператора (Anbieter). Срокът обикновено е 4, 6 или 8 седмици преди изтичането му. Ако не възразите писмено до крайната дата означава, че мълчаливо се съгласявате на неговото удължаването.

Как може да се прекрати един договор?
За това стига едно обикновено писмо, факс или дори в някой случай и мейл в свободен текст, изпратени на адреса, от който получаваме месечната си сметка. Накрая се подписвате и готово.

Примерен текст на писмото или факса:

(Име, Фамилия),
(Адрес),
(Дата),

Betreff: Kündigung des Vertrages Nr. (…….)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit kündige ich meinen mit Ihnen am (TT.MM.JJJJ) geschlossenen Vertrag fristgemäß zum (TT.MM.JJJJ). Bitte senden Sie mir in den nächsten Tagen eine Bestätigung der Kündigungsannahme.

Mit freundlichen Grüßen
(Име, Фамилия),
(Подпис)

Как да разбера, че писмото ми е било получено?
Ако искате да сте сигурни, че написаното от вас наистина е пристигнало, пратете го с препоръчано писмо (нем. – per Einschreiben, фр. – Recommandé), струва актуално около 2,05 евро. Винаги задължително изисквайте и писмено потвърждение – Schriftliche Bestätigung. Когато имате черно на бяло от коя дата "скъсвате" с мобилния оператор, тогава вече можете да сте спокойни, че няма да плащате пари на вятъра.

Друга възможност (безплатна) е да пратите писмото посредством факс. Най-добрия вариант е да посетите някой от магазините на вашия оператор и да помолите персонала да го изпрати. Не забравяйте да изискате копие от потвърждението, че факса е получен!

Напускам Австрия преди изтичането на договора. Сега какво?
За преждевременно прекратяване се иска Vertragstorno, обикновено с приложена отрегистрация при Meldebehörde. Причина за Vertragstorno може да бъдe преместване на място, където услугата не може да бъде доставена, както също и неполучаването на качеството на обещаната услуга, например вместо umts gprs.