Преминаващите през Австрия трябва да попълват и представят декларация на немски или английски език

Всички транзитно преминаващи през Австрия пътници са длъжни да попълнят и  предадат на границата декларация за влизане и преминаване през страната без междинно спиране – “Erklärung zur Ein- und Durchreisen”. В нея те потвърждават с подписа си, че влизат в алипйската република само и единствено за да преминат през нея.

В документа се попълват лични данни – име, рожденна дата, гражданство, номер на личен документ, вид на превозното средство, място на влизане, дата на влизане и час на влизане, място на пребиваване в последните 10 дни, адрес на пребиваване в Австрия през следващите 10 дни, телефон и ел.поща за контакт.

Формулярът за декларацията трябва да бъде попълнен на немски или английски език и подписан от пътуващия. Те могат дабъдат свлаени онлайн и разпечатани от следния адрес: www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/372