Излезе нова заповед за влизането в България

Здравният министър на Република България издаде заповед, с която се въвежда временна забрана за влизането на територията на страната. Със заповедта се въвежда и ред за поставяне под карантина. Въвеждат се и специални правила по отношение на лицата, осъществяващи предоставянето на стоки и услуги.

Временно се забранява на граждани от трети страни да влизат на територията на страната. Забранява се и влизането на граждани, независимо от тяхното гражданство, идващи от Италия, Испания, Франция, Великобритания, Северна Ирландия, Германия, Нидерландия, Швейцария, Австрия, Белгия, Исландия, Лихтенщайн и Люксембург през всички контролно-пропускателни пунктове и с всякакъв вид транспорт.

Изключение се прави за български граждани и членове на техните семейства. Всички пристигащи у нас лица се поставят под задължителна 14-дневна карантина. Изключение се допуска за медицински и дипломатически лица.

Транзитното преминаване на граждани на държави членки на Европейския съюз и страни по Шенгенското споразумение и членове на техните семейства, с цел да се завърнат в държавите, където пребивават. Транзитното преминаване се допуска единствено в случатие, когато може дасе герантира незабавното напускане на територията на Република България.

Заповедта може да прочетете тук: www.mh.government.bg

[arve url=”https://www.facebook.com/364398386904756/videos/627591601120384/” /]

На 22.3.2020 г. в посолството на Република България във Виена постъпи информация от Министерство на вътрешните работи на Република Австрия, че във връзка със зачестилите запитвания от блокирани в провинцията чуждестранни граждани, вкл. българи, желаещите да напуснат провинцията, могат да бъдат пропуснати от австрийските власти през изградените контролни пунктове само при условие, че докажат намерението си директно да напуснат територията на Австрия (без междинна спирка).

В този смисъл при напускане с личен автомобил българските граждани следва да са с багаж, да представят бележка, че са останали без работа или възможност за настаняване, автомобилът да е с пълен резервоар.

Обръщаме също внимание, че ситуацията е изключително динамична и по всяко време могат да настъпят промени в горната информация.


Прочетете също: