Регионални бизнес делегации във Виена

Делегации на Велико Търново и Бургас са на работно посещение в Австрия. Губернаторите на двата града ще посетят търговско изложение във Виена по покана на българското посолство. 

Делегациите включват представители на бизнеса от двата региона. За тях са осигурени щандове за участие в изложението. Посолството ни във Виена ще окаже съдействие за установяване на контакти. Губернаторът на Велико Търново, доц. Пенчо Пенчев ще направи мулимедийна презентация на региона.