Семеен бонус до 1500 евро за работещи в Австрия родители

Една добра новина за всички работещи родители в Австрия – от началото на 2019 година се планува официалното въвеждане на семеен бонус (Familienbonus). Остават повече от 6 месеца до тогава, но вече се знае колко ще получават родителите за своите деца.  От  новото данъчно облекчение ще могат да се възползват около 950 000 фамилии и над 1,6 милиона деца в Австрия.

Право на новия Семеен бонус имат родители, които плащат данък общ доход (Lohnsteuer) в Австрия и печелят повече от 1200 € бруто месечно.  Колкото по-висок е доходът на родителите, толкова по-голямо е данъчното облекчение. За сравнение разгледайте таблицата. За самотни родители (alleinerziehende) , които печелят малко, има допълнителен бонус в размер на 250  годишно.

Брутна месечна заплата
1 дете 2 деца 3 деца
1.200 258 € 258 € 258€
1.500 1.022 € 1.022 € 1.022 €
1.750 1.500 € 1.606 € 1606 €
2.000 1.500 € 2.261 € 2.261 €
2.300 1.500 € 3.000 € 3.292 €
2.500 1.500 € 3.000 € 3.980 €
2.650 1.500 € 3.000 € 4.496 €
3.000 – 7.500 1.500 € 3.000 € 4.500 €

Родителите получават пълното данъчно облекчение докато детето им навърши 18 годишна възраст. За по-възрастни деца роля играе дали следват в универитет и дали получават семейни помощи (Familienbeihilfe).  В такъв случай родителите получават данъчен бонус (Steuerbonus) в размер на 500  годишно.

В случаите, когато двете родителски тела имат право върху Семейния бонус и живеят заедно, то възможностите са две:

  1. Единият от родителите получава целия Бонус
  2. Двамата родители си делят Бонуса 50:50

Когато родителите живеят разделени (примерно разведени) е предвиден само вториа вариант.

Фамилният бонус важи също и за деца, които живеят в други държави от Европейския съюз и Швейцария. Така родители с деца в България също ще могат да се възползват от това данъчно облекчение с тази разлика, че то ще бъде съобразено с разходите за минимална издръжка на живота в родината им (Lebenserhaltungskosten). За деца, които живеят в други държави (примерно Турция, Сърбия, Македония и т.н.) този бонус няма да важи.