08.06.17 СЕМИНАР: Дигитален маркетинг – как да достигнем до повече клиенти?

Виенската стопанска камара (WKW) и DONOffice канят всички заинтересовани българи във Виена на семинар на тема:

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ
Как да достигнем до повече клиенти?

За лектор е поканен експерта инж. Карин Христина ГЕБРИЧ (Ing. Karin Christina GERBRICH)

Понятието “дигитален маркетинг” обхваща широк спектър от онлайн инструменти и методи, които могат да бъдат успешно използвани за реклама на фирми и техните продукти и услуги сред широк кръг потенциални клиенти. В този семинар ще научите повече за това, как могат да бъдат създадени, комбинирани и правилно използвани фирмени страници, търсачки, блогове, страници и профили в социалните мрежи,ел.поща, мобилни приложения и т.н.

• Какво е дигитален маркетинг?
• Какви възможности са предоставени?
• Колко дигитални са моите клиенти и клиентите на моите клиенти?
• Какво струва и какво получавам – какви финансови ресурси и време трябва да бъдат предвидени?
• Какво би могло и трябва да бъде делигирано на външен изпълнител

На тези и други подобни въпроси ще отговори експертът на Виенската стопанска камара, инж. Карин Христина ГЕБРИЧ. Събитието е съобразено изцяло с нуждите и интересите на българските предприемачи в Австрия. Участниците в него ще имат възможност да задават своите въпроси на нашия експерт, както и да обменяте опит с другите участници.

Вход: Свободен – разходите по участието на българските предприемачи са поема от Виенската стопанска камара.

Дата: 08 Юни 2017 г.
Начало: 09:30 – 11:00 ч.
Адрес: Forum [EPU KMU]
Operngasse № 17-21
A-1040 Wien, етаж 5

ВАЖНО: Броят на местата е ограничен. Предварителното записване е желателно и препоръчително. Това може да сторите на български език на телефон: 06502854274 и мейл на немски език на [email protected]

Неговия текст може да има следното съдържание:

Sehr geehrte Damen und Herren,
Hiermit möchte ich mich für die bulgarischesprachige Veranstaltung am 08. 06.2017 um 09:30 Uhr anmelden.
Hochachtungsvoll

Семинар за българските предприемачи във Виена


Сайтът на Donoffice: www.donoffice.at
страница на събитието във Фейсбук: www.facebook.com/events/…