16.04.19 Семинар: Всичко за получаването на документи за легален престой в Австрия

Темата за важността и нуждата от документи за легален и постоянен престой в Австрия – Anmeldebescheinigung и Bescheinigung des Daueraufenthaltes я обсъждаме не за първи път. С тях са обвързани получаването на детски надбавки, записването на децата в детски градини и училище, пенсиониране, получааването на социални помощи, получаването на изравянване на пенсии, достъпа до общински жилища и бюрото по труда.

Оказва се, че въпреки засиленото разпространение на информация, десетки наши сънародници изпадат в затруднения при контакта си с местната администрация и получават отказ да получат желания документи.

  • Какви са изискванията за получаване на документа Anmeldebeschienigung?
  • За какво ми е нужен той и пред кои институции ще трябва да го представям?
  • Какво значи да отговаряме на условията за получаване на Bescheinigung des Daueraufenthaltes?
  • Какви предимства ни дава той в бъдеще спрямо документа Anmeldebeschinigung?
  • Какви стъпки трябва да предприемем, ако той ни бъде отказан?
  • Открити са пропуски във вашата документация и изискват от вас да се отрегистрирате в общината и напуснете Австрия в рамките на 2 седмици? Как е правилно да постъпите?
  • Изискват от вас да кандидатствате отново за документа Аnmeldebeschinigung, въпреки че живеете и работите в австрия от много години? Как е правилно да постъпите?

Семинарът има за цел да разясни на желаещите да живеят в Австрия изискванията и условията за получаване на тези документи, за какво те са нужни и в кои случаи ще трябва да бъдат представяни. Ще бъдт дадени полезни и практични съвети за тяхното бъдещо използване, попълването на заявления за тяхното получаване и разяснят условията, при които те могат да бъдат отнети. Ще бъдат обсъдени примери от практиката. Ще бъде отговорено на всички ваши въпроси по темата и ще бъдат дадени компетентни съвети за отделни каузуси.

Дата: 16.04.2019 година
Начало: 18:30 часа
Място: Информационен център КОМПАС
Адрес: Ottakringer Straße 94, 1170 Wien
Цена за участие: 19 Евро.
Макс. брой участници: 20 човека