Следване в Австрия

Австрия е традиционно любимо място за следване на българи и ги привлича с превъзходния имидж и безплатните университети. Висшето образование в Австрия почива на вековни традиции. Централният Виенски университет е основан през 1365 година. Той е най-старият университет в немскоговорящите държави и е третият най-стар в Европа. Австрийската образователната система е световно известна със своето високото качество. Културните традиции и многобройните възможности за пълноценно изкарване на свободното време допълват образа и като чудесно място за обучение и живот.

The University Library of Graz, Austria.

Граждните на Европейския Съюз не заплащат такси в държавните австрийски университети – следването е безплатно. Студентите заплащат само членски внос към студентската организация ÖH, който в момента е около 20 евро на семестър. На тази цена европейските студенти могат да се радвам в продължение на 8 семестъра, като от деветия семестър цената се покачва осезаемо. Обучението е основно на немски език. Има много малък брой програми, предимно магистърски, които се водят на английски.

ВАЖНО: След приемането на България в ЕС, български студенти имат свободен достъп до австрийските университети за всички специалности – не е нужно да са приети в някой от българските университети, за да следват в Австрия.

За да бъде редовен студент, кандидатът трябва да владее немски език. От скоро въведоха изискване нивото на езиковата диплома да е C1. Повечето от сертификатите по немски език, с които се кандидатсва в Германия, се признават и от австрийските държавни университети. Тоест това са езикови дипломи DaF, DSD II, Goethe Zertifikat C1, ÖSD (австрийска езикова диплома), DSH II, telc Deutsch „C1 Hochschule“. Всеки универститет задължително публикува на официалната си страница приемливите сертификати. Ако нивото на владеене на език не е достатъчно, студентът може да се запише на специализирани езикови курсове към университета. В сравение с други подобни курсове, те са доста по-евтини и качествени. Ако човек не се чувства сигурен в знанията си, е препоръчително да посещава поне един семестър такъв курс.

BGKontakti
Полезни контакти с българските експерти и специалисти във Виена

Също така някои от специалностите във университетите са с приемен изпит. Той се провежда обикновено по време на лятната ваканция. Когато кандидатствалите за дадена специалност надвишат предвидената бройка, то университетът организира приемен изпит, чрез който да отсее кандидатите. Дали приемният изпит ще се проведе или не се решава след като приключи срокът за регистрация. За всички приемни изпити университетът качва онлайн файл (конспект), спрямо който кандидатите да се подготвят.

Library and Learning Centre in Vienna by Zaha Hadid Architects

Програмите и схемите на обучение в отделните австрийски университети са различни и не е възможно да се направи сравнение с българските такива. Пример за това е виенския икономически университет, където учебната програма е разделена на блокове, а изпитите, в по-голямата си част, са мултипъл-чойс тест. За всяка лекция, за всяко упражнение студентът трябва да се записва отделно и самостоятелно. Той може сравнително свободно да избира кои лекции и упражнения, в каква последователност да посещава. Също така кои изпити да държи и кога. Тази свобода е обаче привидна – голяма част от изпитите са взимно свързани, както и отделните блоковете.

Наред с огромният избор от специалности във всички държавни и частни университети присъстват и изключително много клубове. Всеки студент може да се присъедини към клуб, отговарящ на личните интереси. Например проектът Buddy Projekt , организиран от Виенския университет, дава възможност за подобряване на немските езикови способности. При него buddy-та са хора с майчин немски и хора с чужд немски език. Колкото и неловко да ви звучи, всъщност е една невероятна инициатива, която подпомага “навлизането” в немския/виенския език. По този начин езиковата бариера бързо спада и студентът по-лесно навлиза в университетския живот.

Също така всеки студент може да тренира на по-ниски цени. Освен традиционните студентски намаления, спортният институт към Виенския университет предоставя семестриални карти за най-различни видове спорт – от плуване до йога и таекуондо. Записването е преди началото на семестъра, като за всеки курс има ограничен брой места. Удобно е поръчването на картата онлайн – тя пристига на посочен адрес в рамките на 10 работни дни.

Прочетете също: